COST 538 VEIKLA

Aukštų temperatūrų elektrinių eksploatacijos resurso pratęsimas
 


    Šiluminių elektrinių energetinių įrenginių eksploatacinis resursas (100000 val.) yra apskaičiuojamas projektuojant įrenginius ir pagrindinai priklauso nuo metalo valkšnumo procese atsirandančių mikrostruktūros pokyčių. Todėl, vertinant energetinių įrenginių detalių ir mazgų eksploatacinį resursą ir numatant priemones jam pailginti, yra atliekami ilgalaikiai periodiniai liekamųjų deformacijų tyrimai ir metalografiniai mikrostruktūros, karbidų dispersiškumo bei legiruojančių elementų kiekio kitimo juose tyrimai. Pagrindinis ilgą laiką eksploatuotų karščiui atsparių plienų kokybinis rodiklis yra karbidų dispersiškumas. Vienas svarbiausių ilgą laiką eksploatuotų karščiui atsparių plienų kokybinių rodiklių yra karbidų dispersiškumas ir jų cheminė sudėtis. Todėl, vertinant energetinių įrenginių detalių ir mazgų liekamąjį eksploatacinį resursą ir numatant priemones jam pailginti, yra atliekami ilgalaikiai periodiniai liekamųjų deformacijų tyrimai, kristalinės struktūros ir mikrostruktūros, karbidų dispersiškumo, legiruojančių elementų kiekio kitimo karbidinėje fazėje bei karbidinių fazių susidarymo sekos tyrimai. Ilgalaikės eksploatacijos metu keičiasi karščiui atsparių plienų fizinės ir mechaninės savybės. Šiluminių jėgainių įrenginių eksploatacinis resursas priklauso nuo karščiui atsparių plienų mikrostruktūros pokyčių. Svarbiausi karščiui atsparių plienų senėjimą ir savybių pasikeitimą nulemiantys faktoriai yra legiruojančių elementų difuzija iš ferito fazės į matricos grūdelių ribas ir cementito kaip pirminės karbidų fazės pasikeitimai sąlygojantys antrinių daug stabilesnių molibdeno, vanadžio bei chromo karbidų susiformavimą.
    Garo tiekimo vamzdynai bei katilai Lietuvos šiluminėse elektrinėse yra eksploatuojami prie 550 oC temperatūros ir 15 MPa slėgio 200 tūkstančių ir daugiau valandų. Šio projekto tikslas išbandyti rentgeno spinduliuotės difrakcijos techniką kaip paprastą ir greitą bei pakankamai pilną ir tikslią karščiui atsparių plienų karbidinės fazės analizei atlikti. Karbidinių fazių pasikeitimų bei naujų išsėdimų bei pasiskirstymo tyrimai bus atlikti su aukštų temperatūrų jėgainių plienais rentgeno spinduliuotės difrakcijos analizės metodu. Tai yra svarbu plienų būsenos diagnozavimui ir sprendinių apie plienų tolimesnį tinkamumą eksploatacijai priėmimui. Tyrimuose naudojami karščiui atsparius plienus. Įvairios elektrocheminio ėsdinimo sistemos naudojamos siekiant selektyviai išskirti karbidines fazes plienų bandiniuose analizuojant rentgeno spinduliuotės difrakcijos metodu. Atliekami darbai tiriant metalų senėjimo procesus, eksploatuojant šiluminių jėgainių įrenginius aukštose temperatūrose bei veikiant įtempiams. Daug dėmesio skiriama šiuolaikinių metodų, kurių pagrindu būtų galima vertinti realų likusį konstrukcinių elementų eksploatacinį tarnavimo laiką, taikymui. Vadovaujantis gautais eksperimentiniais tyrimų duomenimis, taikant skaitinius metodus ir atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, nustatomas įrenginių ar jų konstrukcinių elementų darbo išteklius. Išdirbtos plienų ėsdinimo metodikos panaudojimas bei plienų struktūroje karbidinės fazės, susiformavusios ilgalaikės eksploatacijos pasėkoje, įtakos nustatymas plienų degradacijos laipsniui ir liekamojo resurso nustatymo galimybės leis deramai įvertinti Lietuvoje esamų aukštų temperatūrų jėgainių eksploatacijos patikimumą. Tai ypač aktualu, po pirmojo Ignalinos bloko uždarymo, kai vis ilgiau ir daugiau atkraunamos kitos Lietuvos jėgainės. Kai projekto 4 darbų grupių tyrimų rezultatai bus apibendrinti penktoje darbo grupėje su konkretaus prognozavimo modelio sukūrimu ir išbandymu, LEI gaus priėjimą prie duomenų bazės bei modelio panaudojimo nustatant turimų jėgainių liekamąjį darbo resursą. Liekamojo resurso prognozavimo modelio sukūrimas visų projekto COST 538 partnerių rezultatų pagrindu atvers plačias perspektyvas plieninių konstrukcijų senėjimo valdymui ir energetinių jėgainių darbinio resurso pratęsimui.

Veikla pradėta 2004 m. birželį ir tęsis keturis metus iki 2008 rugsėjo.

Veiklos koordinatiorius: Cranfield universitetas, p .John Oakey Cranfield, Jungtinė Karalystė, Energetikos technologijų centras.

 


 
 
Parsisiųsti COST 538 veiklos aprašymą (anglų k.)
.pdf
 
  Pagrindinis
 Veiklos tikslai
 Struktūra
 Susitikimai
 Lietuvos atstovai
 LEI projektas
 Publikacijos