Lietuvos energetikos institutas

Apie projektą

Naujienos

Renginiai

Publikacijos

Nuorodos

Kontaktai

bioenergetikos skatinimo projektas - 2
NUO STRATEGIJOS IKI VEIKLOS

(Bioenergetikos skatinimas - 2)

Projektas „Bioenergetikos skatinimas 2“ yra vykdomas pagal Baltijos jūros regiono programos 2007-2013 4-tą prioritetą – Patrauklių ir konkurencingų miestų bei regionų skatinimas.

Šis projektas yra anksčiau vykdyto ir 2012 m. baigto projekto „Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimo projektas“ (Bioenergetikos skatinimas)  tęsinys.


Pagrindiniai projekto „
Bioenergetikos skatinimas 2“ tikslai yra šie:

1. Padėti demonstracinių rajonų administracijos darbuotojams kelti kompetenciją rengiant ir įdiegiant bioenergetikos strategijas bei pasidalinant patirtimi su kitais Baltijos jūros regiono rajonais bei savivaldybėmis;

2. Užmegzti ryšius tarp valstybinių ir privačių organizacijų bei vietinių valdžios organų tikslu išbandyti ir patvirtinti darnaus vystymosi principų ir kriterijų, kurie buvo parengti ankstesnio projekto metu, tinkamumą bioenergetikos srityje.

 3. Įtraukti pagrindinio projekto metu gautus rezultatus į politinius procesus makro-regioniniame ir tarptautiniame lygmenyse Baltijos jūros regione ir už jo ribų, siekiant tvaraus ir efektyvaus biomasės išteklių naudojimo.

4. Įtraukti pagrindinio projekto metu gautus rezultatus į programas, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, įskaitant Europos regioninį plėtros fondą (European Regional Development Fund - ERDF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD). Pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad darnaus bioenergijos gamybos ir vartojimo principai ir kriterijai būtų įtraukti rengiant regioninės, nacionalinės ir tarpvalstybinės svarbos veiksmus ir iniciatyvas, tokiu būdu įtakojant politinius sprendimus ankstyvuose diskusijų ir planavimo etapuose.

Daugiau apie projektą: www.bioenergypromotion.net

Part-financed by the European
Union (European Regional
Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)