Tarptautinis projektas, vykdomas pagal „BSR Interreg IV B 2007-2013“ programą

Energetikos alternatyvos viešajame sektoriuje – Darnios energetikos strategija kaip regiono vystymo galimybė

Vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB ir Strateginio energijos technologijų plano (SET) reikalavimus, Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje numatyta gerokai padidinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) vartojimą energijai gaminti. Iki 2020 m. AEI sudarys 23 % galutinio energijos suvartojimo (ne mažiau kaip 20 % elektros sektoriuje, 60 % centrinio šildymo sektoriuje, 10 % transporto sektoriuje).

 Projektą vykdo 21 partneris iš 6 Baltijos jūros regiono šalių.Kiekvienos šalies projekto partneriai pasirinko regioną, kuriam yra taikomi projekte keliami uždaviniai pasiekti regiono energetinės nepriklausomybės naudojant vietinius ir AEI išteklius. Partnerių tarpe yra 11 valdžios institucijų, taip pat 7 mokslinių tyrimų institutai ir 3 koordinavimo partneriai. Tai suteikia galimybę bendradarbiaujant skirtingais horizontaliais ir vertikaliais lygiais surinkti ir pasidalinti žiniomis ir patirtimi energetikos srityje ir skatinti regionų vystymąsi darnios plėtros kryptimi, numatant plėtros gaires išplaukiančias iš holistinio požiūrio į regionų plėtrą.

PEALietuvos energetikos institutasZarasaiIgnalina