select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos

2018/30/20 - Įvyko visuotinis LEI darbuotojų susirinkimas


2018 m. kovo 19 d. įvyko visuotinis Lietuvos energetikos instituto darbuotojų susirinkimas.

Instituto direktorius Sigitas Rimkevičius darbuotojams pristatė LEI 2017 m. veiklos ataskaitą: (1) Apžvelgti 2017 m. svarbiausi
LEI mokslo padalinių pasiekimai; (2) naujai pradėtos ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos; (3) instituto
bendradarbiavimas su verslu; (4) įvykdyti bei laimėti nauji Lietuvos mokslo tarybos projektai; (5) apgintos daktaro disertacijos;
(6) 2017 m. LEI mokslininkams įteikti apdovanojimai ir premijos; (7) apžvelgti 2017 m. mokslinės veiklos ir finansiniai rodikliai.

Po metinės veiklos ataskaitos apžvalgos, LEI darbuotojai supažindinti su (a) naujais MTEP formaliuoju ir palyginamuoju
ekspertiniais vertinimais bei su (b) Darbo grupės pasiūlymų dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo
parengta ataskaita ir joje pateiktais tiek bendraisiais siūlymais visiems institutams, tiek siūlymais susijusiais su Lietuvos
energetikos institutu.

Susirinkimo metu su LEI Darbo taryba, jos tikslais, artimiausiomis numatomomis veiklomis instituto darbuotojus supažindino
Darbo tarybos pirmininkė Diana Meilutytė-Lukauskienė.


Visuotinis LEI darbuotojų susirinkimas 2018
L. R. Žiemio (LEI) nuotr.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2018. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113