select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos

2019/10/24 - Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: garo kondensacijos ant vandens paviršiaus tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).

Vandenilio energetikos technologijų centre:

1) Mokslinio darbo pobūdis: fotokatalitiškai aktyvių junginių panaudojimas vandens valymui, vandenilio generavimui, termoizoliacinių medžiagų sintezėje. Vandenilio, šilumos saugojimas, panaudojant kieto būvio vandenilį absorbuojančias medžiagas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

2) Mokslinio darbo pobūdis: įvairių medžiagų paviršių morfologijos, elementinės sudėties ir topografijos tyrimai, analizuojant kompleksinių veiksnių (oksidacija, hidrinimas, korozija, pagreitintas senėjimas aukštose temperatūrose ir slėgyje, aktyvavimas žemetemperatūrinėje plazmoje ir t. t.) poveikį eksploatacinėms medžiagų savybėms (technologijos mokslai, medžiagų inžinerija), (0,75 et.).

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje:

Mokslinio darbo pobūdis: elektros energijos rinkų analizė ir modeliavimas (socialiniai mokslai, ekonomika), (1,0 et.).


eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

1) Mokslinio darbo pobūdis: biokuro savybių gerinimas naudojant membranines technologijas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);

2) Mokslinio darbo pobūdis: kietųjų dalelių emisijų iš įrenginių, kūrenamų įvairių rūšių biokuru, mažinimas naudojant kietųjų dalelių aglomeracijos metodus (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).


Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2019 m. lapkričio 22 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene, www.lei.lt.

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Instituto veiklos dokumentai Konkursų, atestacijos dokumentai arba www.lmt.lt → Disertacijos ir konkursai pareigoms → Lietuvos mokslo ir studijų konkursų eiti pareigas duomenų bazė → Institucijų sąrašas Lietuvos energetikos institutas.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113