select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Publikacijos

Pagal Pavardę Pagal Pavadinimą Pagal Leidinį Pagal Datą
Pagal Tipą

Straipsniai „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje „Web of Science Core Collection“ referuojamuose leidiniuose
1. Raslavičius L., Narbutas L., Šlančiauskas A., Džiugys A., Bazaras Ž. The districts of Lithuania with low heat demand density : A chance for the integration of straw biomass // Renewable and sustainable energy reviews. ISSN 1364-0321. 2012. Vol. 16, Iss. 5, p. 3259-3269.
2. Šlančiauskas A. Two friendly rules for the turbulent heat transfer enhancement // Intern. Journal of Heat and Mass Transfer. - 2001. - Vol. 44. - P. 2155-2161.
3. Šlančiauskas A. On the role of devolatilization in fossil fuel combustion // Heat transfer research. ISSN 1064-2285. 2008. Vol. 39, No. 4, p. 279-291. (Be citavimo indekso)
4. Šlančiauskas A., Kalpokaitė R. Behaviour of a heavy fuel oil droplet on a hot surface // International journal of heat and mass transfer. ISSN 0017-9310. 2006. Vol. 49, Iss. 5-6, p.1050-1057.
5. Šlančiauskas A., Striūgas N. Various compositions of burner gas fuel and air streams for lower CO and NOx yield // International journal of heat and mass transfer. ISSN 0017-9310. 2012. Vol. 55, Iss. 21-22, p. 5609-5615.

Straipsniai mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse
1. Džiugys A, Navakas R., Šlančiauskas A., Stravinskas G., Kačianauskas R. Numerical simulation of mixing and segregation of granular material // Mechanika. ISSN 1392-1207 / 2005. Nr. 3, p. 52-56. [INSPEC, Compendex]
2. Gurskienė V., Šlančiauskas A. Medienos anglies likučio dujofikacijos spartinimas didinant CO2 dujų generavimą // Energetika. ISSN 0235-7208. 2012. T. 58, Nr. 4, p.213-218. [INSPEC, IndexCopernicus]
3. Kalpokaitė-Dičkuvienė R., Šlančiauskas A. Paviršiaus parametrų įtaka mazuto lašelio degimui // Energetika. ISSN 0235-7208 / 2003. Nr.3, p.52-58. [INSPEC]
4. Kalpokaitė-Dičkuvienė R., Šlančiauskas A. Mazuto lašelio anglies išdegimas ant karšto paviršiaus // Energetika. - 2001. - Nr. 4. - P. 32-37.
5. Makarevičienė V., Gumbytė M., Janulis P., Striūgas N., Šlančiauskas A. Techninio glicerolio naudojimas skystojo kuro gamybai // Energetika. ISSN 0235-7208. 2010. T. 56, Nr. 1, p. 34-39. [INSPEC, IndexCopernicus]
6. Striūgas N., Šlančiauskas A., Makarevičienė V., Gumbytė M., Janulis P. Processing of the glycerol fraction from biodiesel production plants to provide new fuels for heat generation // Energetika. ISSN 0235-7208. 2008. T. 54, Nr. 3, p.5-12. [INSPEC, Index Copernicus]
7. Striūgas N., Šlančiauskas A., Zakarauskas K., Stravinskas G., Paulauskas R., Vorotinskienė L. Biomasės ir atliekų dujinimo tyrimai Lietuvoje: esama būklė ir ateities perspektyvos (doi: http://dx.doi.org/10.6001/energetika.v62i4.3396) // Energetika. ISSN 0235-7208. 2016. T. 62. Nr. 4. p. 282-300 (SCOPUS)
8. Šlančiauskas A. Mass transfer in the heavy fuel oil flame near the burner // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5, p. 427-434. [ISI Proceedings]
9. Šlančiauskas A. Ekologiškas kuro deginimas, naujos technologijos // Energetika. ISSN 0235-7208. 2006. Nr. 3, p. 61-66. [INSPEC]
10. Šlančiauskas A.,Džiugys A. Degimo procesai deginant įvairų kurą ir atliekas // Lietuvos mokslas. Lietuvos energetikos institutas 50. ISSN 1392-4044. ISBN 9986-795-46-X. 2006. 61 kn., p. 223-248. [ISI proceedings]

Pranešimai tarptautinėse konferencijose
1. Gurskienė V., Šlančiauskas A. Analysis of thermal destruction of charcoal by CO2 gas // 9th annual conference of young scientists on energy issues CYSENI 2012: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-25 May, 2012. Kaunas: LEI, 2012. ISSN 1822-7554, p. 535-540.
2. Jazdauskas A., Šležas R., Šlančiauskas A. Adjustment of stream thickness in suirl stabilized burner // Proceed. of the 5th European Conf.: Industrial Furnaces: Boilers, 11-14 April 2000. - Porto-Portugal, 2000. - P. 1-6.
3. Šlančiauskas A. The better burning of more heavier oil // Proceed. of 6th European Conf. Furnaces and Boiler Operation, 2-5 April 2002. Lisbon, Portugal, 2002. Vol.2. P. 1-8.
4. Šlančiauskas A. Combustion rearrangement in boilers for lower capacity and less emissions at the abrupt change of countries economy // Proceedings of the 7th European conference on industrial furnaces and boilers, Porto, Portugal, April 18-21, 2006. Portugal, 2006. ISBN 972-99309-1-0, p. 1-8.
5. Šlančiauskas A. On devolatilization role in the fossil fuel combustion // Advances in heat transfer: proceedings of the Baltic heat transfer conference, Saint-Petersburg, Russia, September 19-21, 2007. St Petersburg: Saint -Petersburg State Polytechnical University, 2007. Vol. 2. ISBN 5-7422-1592-4, p. 59-70.
6. Šlančiauskas A. Heat transfer measurements in wood feedstock for two-staged gasifier case // Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference. ISBN 978-9949-23-817-0. Tallinn, Estonia August 24-26, 2015. p. 285-290.
7. Šlančiauskas A., Striūgas N. Improvement of the liquid fuel combustion by controlling the release of initial volatiles // 6th Minsk international heat and mass transfer forum MIF 2008, Minsk, May 19-23, 2008. Minsk, 2008, p. 1-7.
8. Šlančiauskas A., Striūgas N. Glycerol burning experiment and its intensive gasification // Proceedings of the 8th European conference on industrial furnaces and boilers. Vilamoura, Portugal, 2008 March, p .1-7.
9. Šlančiauskas A., Striūgas N. Adjustment of air and gas streams for quality combustion by enhancing the secondary gas stage in the burner // Proceedinga of 6th Baltic heat transfer conference 2011, Tampere, Finland, August 24-26, 2011. Tampere, 2011. ISBN 978-952-15-2638-1, p. 1-8.
10. Šlančiauskas A., Striūgas N. On NOx problems using two-stage gas and air burners // 9th European conference: industrial furnaces: boilers, Estoril, Portugal, April 26-29, 2011. Portugal, 2011, p. 1-10.

Pranešimai Lietuvos konferencijose
1. Šlančiauskas A. Mazuto deginimas mažuose katiluose // Šilumos tiekimas ir taupaus kuro sudeginimas:VIII seminaro medžiaga. Kaunas:LEI, 2001. P.13-16.
2. Šlančiauskas A. Degiklio sūkurio struktūra // Šilumos energetika ir tech¬nologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos univer¬sitetas, 2003 vasario 3, 4 / Kaunas, 2003. ISBN 9955-09-440-0, p. 77-80.
3. Šlančiauskas A. Degimo pagerinimas DE katiluose // Taupaus kuro sudeginimas: VII seminaro medžiaga. - Kaunas: LEI, 2000. - P. 12-15.

Populiarinimo straipsniai
1. Šlančiauskas A. Mazuto deginsime mažiau, bet geriau // Šiluminė technika. ISSN 1392-4346 / 2004. Nr. 2, p. 6-8.
2. Šlančiauskas A., Pocius R., Jazdauskas A., Striūgas N., Kaulakys G. Azoto oksidų (NOx) emisijų į orą sumažinimas iki 100 mg/nm3 Vilniaus elektrinės KVGM-100 vandens šildymo katile // Šiluminė technika. ISSN 1392-4346. 2015. Nr. 1. p. 18-20

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2018. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113