select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Publikacijos

Pagal Pavardę Pagal Pavadinimą Pagal Leidinį Pagal Datą
Pagal Tipą

Straipsniai „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje „Web of Science Core Collection“ referuojamuose leidiniuose
1. Kavaliauskas Ž., Valinčius V., Stravinskas G., Milieška M., Striūgas N. The investigation of solid slag obtained by neutralization of sewage sludge (http://dx.doi.org/10.1080/10962247.2015.1064045) // Journal of the Air & Waste Management Association. ISSN 1096-2247. 2015. Vol. 65 (11). p. 1292-1296.
2. Striūgas N., Zakarauskas K., Stravinskas G., Grigaitienė V. Comparison of steam reforming and partial oxidation of biomass pyrolysis tars over activated carbon derived from waste tire // Catalysis today. ISSN 0920-5861. 2012. Vol. 196, Iss. 1, p. 67-74.

Straipsniai mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse
1. Džiugys A, Navakas R., Šlančiauskas A., Stravinskas G., Kačianauskas R. Numerical simulation of mixing and segregation of granular material // Mechanika. ISSN 1392-1207 / 2005. Nr. 3, p. 52-56. [INSPEC, Compendex]
2. Kalpokaitė - Dičkuvienė R., Stravinskas G. Поведение капли мазута на горячей поверхности // Инженерно-физический журнал. ISSN 0021-0285. 2006. Том 79, № 1, с. 11-19. [INSPEC]
3. Kalpokaitė- Dičkuvienė R., Stravinskas G. Behavior of a fuel oil droplet on a hot surface // Journal of engineering physics & thermophysics. ISSN 1573-871X. 2006. Vol. 79, No. 1, p. 10-17. [SpringerLINK]
4. Kukliauskas A., Stravinskas G., Barkauskas V. Mazuto virsmų tyrimas diferencinės terminės analizės metodu // Cheminė technologija. ISSN 1392-1231 / 2003. Nr. 1 (27), p.1 0-13.
5. Striūgas N., Stravinskas G. Vandenilio gavyba termiškai skaidant glicerolio frakciją // Energetika. ISSN 0235-7208. 2007. Nr. 1, p. 10-14. [INSPEC]
6. Striūgas N., Stravinskas G. Vandenilio gavyba termiškai skaidant skirtingos koncentracijos glicerolio frakciją su daline oksidacija // Energetika. ISSN 0235-7208. 2007. Nr. 3, p. 84-89. [INSPEC]
7. Striūgas N., Šlančiauskas A., Zakarauskas K., Stravinskas G., Paulauskas R., Vorotinskienė L. Biomasės ir atliekų dujinimo tyrimai Lietuvoje: esama būklė ir ateities perspektyvos (doi: http://dx.doi.org/10.6001/energetika.v62i4.3396) // Energetika. ISSN 0235-7208. 2016. T. 62. Nr. 4. p. 282-300 (SCOPUS)

Pranešimai tarptautinėse konferencijose
1. Navakas R., Džiugys A., Stravinskas G. Numerical modeling of mixing and segregation of granular matter // Mechanika –2005: proceedings of the 10th international conference, Kaunas, Lithuania, April 7-8, 2005 / Kaunas university of technology, 2005 . ISBN 9955-09-850-3, p. 452-457.
2. Stravinskas G., Striūgas N. Thermal analysis on pyrolysis and combustion of biomass and sewage Sludge With Evolved Gas Analysis // 5th international symposium on energy from biomass and waste, Venice, 17-20 Nowember 2014. ISBN 978-88-6265-085-4 . p. 128
3. Striūgas N., Zakarauskas K., Stravinskas G. Comparison of steam reforming of biomass gasification tars over Lithuanian dolomite and waste tires char // Environmental engineering: 8th international conference, Vilnius, Lithuania, May 19-20, 2011. Vilnius: VGTU Press "Technika", 2011. Vol. 1. ISSN 978-9955-28-826-8, p. 367-373.
4. Striūgas N., Zakarauskas K., Stravinskas G. Experimental comparison of performance of Lithuanian dolomite and waste tires char for steam reforming of real tars from biomas gasification // 19th European biomass conference and exhibition, Berlin, Germany, June 6-10, 2011. Germany, 2011, p. 1582-1588.
5. Striūgas N., Zakarauskas K., Stravinskas G. Experimental investigation of the upgrading of producer gas with CO2 over a bed of activated charcoal made from waste tire // 21st European biomass conference and exhibition, setting the course for a biobased economy : proceedings of the international conference, Copenhagen, Denmark, June 3-7, 2013. Denmark, 2013. ISBN 978-88-89407-530, p. 795-799.
6. Zakarauskas K., Striūgas N., Stravinskas G. Thermal decomposition of biomass and analysis of resign destruction // 8th international conference of young scientists on energy issues CYSENI 2011, Kaunas, Lithuania, May 26-27, 2011. Kaunas: LEI, 2011. ISSN 1822-7554, p. 98-103.
7. Zakarauskas K., Striūgas N., Stravinskas G. Investigation of thermal cracking of syngas tar from biomass gasification by catalytic steam reforming // 9th annual conference of young scientists on energy issues CYSENI 2012: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-25 May, 2012. Kaunas: LEI, 2012. ISSN 1822-7554, p. 96-101.
8. Zakarauskas K., Striūgas N., Stravinskas G. Optimization of thermal decomposition process of biomass pyrolysis tars for the production of high calorific gases // 10th annual international conference of young scientists on energy issues (10 CYSENI anniversary) : Kaunas, Lithuania, May 29-31, 2013. Kaunas : LEI, 2013. ISSN 1822-7554, p. 583-589.
9. Zakarauskas K., Striūgas N., Stravinskas G. Experimental investigation of syngas dry reforming with CO2. Influence of char properties // 22nd European Biomass conference and exhibition ISSN 2282-5819, 23-26 June, 2014. Hamburg, Germany, p. 1232-1235.

Pranešimai Lietuvos konferencijose
1. Stravinskas G. Angliavandenilių sudėties pokyčiai skaidant mazutą skirtingo deguonies kiekio aplinkoje // Lietuvos mokslas ir pramonė: Šilumos energetika ir technologijos, KTU konf. pranešimų medžiaga, 2002 vasario 7, 8. Kaunas: LEI, 2002. P. 289-296.
2. Stravinskas G. Angliavandenilių susidarymo ypatumai dujofikuojant mazutą // Lietuvos mokslas ir pramonė: Šilumos energetika ir technologijos, KTU konf. pranešimų medžiaga, 2001 vasario 1, 2. - Kaunas: Technologija, 2001. - P. 277-282.
3. Zakarauskas K., Striūgas N., Stravinskas G. Akroleino susidarymo deginant glicerolį tyrimas // Šilumos energetika ir technologijos-2010: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 vasario 4,5. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 978-9955-25-881-0, p. 59-64.
4. Zakarauskas K., Striūgas N., Stravinskas G. Biomasės pirolizės metu susidarančių dervų analizė ir jų mažinimo būdai // Šilumos energetika ir technologijos-2011: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 vasario 3,4. Kaunas: Technologija, 2011. ISBN 978-609-02-0179-4, p. 71-76.
5. Zakarauskas K., Striūgas N., Stravinskas G. Biomasės pirolizės metu susidarančių dervų skaidymo efektyvumo tyrimai // Šilumos energetika ir technologijos-2012: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2012 vasario 2,3. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 2335-2477, p. 41-44.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2018. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113