select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
ES SF parama
Horizontas 2020
LEI 7BP projektai
LEI 6BP projektai
LEI 5BP projektai
EURATOM - LEI
TATENA
INTERREG
Pažangi energetika Europai
Nordic Energy Research Programme (NERP)
EUREKA
COST
SAVE II
Leonardo Da Vinci
LINSC
IRIS
Kiti projektai
Doktorantūra
Karjera
JMS
   spausdinti

Tarptautiniai projektai / ES SF parama

Eil. Nr.
Priemonė
Projekto pavadinimas
Koordinatorius
Projekto vadovas / atstovas LEI
Statusas
1
 
 1.5 „Vandenilio energetikos technologijų centras" (investicinio projekto rengimas)
Lietuvos energetikos institutas
 
D. Milčius
 
Įvykdytas
2
 
Lietuvos energetikos institutas
 
D. Milčius
 
 Įvykdytas

3

BPD 2 prioriteto 2.5. priemonė (BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029)
„Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių sistemos sukūrimas ir įdiegimas“

 Lietuvos mokslo taryba

(Lietuvos energetikos institutas - projekto partneris)

 

J. Kazakevičienė

 
 Įvykdytas

4

  Lietuvos energetikos instituto šilumos mainų ir branduolinių įrenginių laboratorinio administracinio pastato (10C 3/b) remontas
 
Lietuvos energetikos institutas

 

P. Ūdras

 
 Įvykdytas

5

  Vandenilio energetikos technologijų centras Lietuvos energetikos institutas

 D. Milčius

 Įvykdytas

6

VP2-1.1-ŠMM-04-V01-007 Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas
 (SANTAKA) (Foundation of National Open Access Scientific Center for Future Energy Technologies)

 

Lietuvos energetikos institutas

 

B. Barauskaitė

 

Įvykdytas

7

VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Nacionalinės kompleksinės programos Mechatronika projektas „Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas“ 
 
Kauno technologijos universitetas
 
Lietuvos energetikos institutas

D. Milčius
A. Pedišius
N. Striūgas

 

Įvykdytas

8

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis„Mikrojutikliai, mikrovaldikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms“ (GO-SMART).
  N. Striūgas Įvykdytas

 9

VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020

„Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų sprendimų kūrimas bei taikymas“.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Partneriai: Kauno technologijos universitetas,

Klaipėdos universitetas,

Lietuvos energetikos institutas

 

J. Augutis

 

Įvykdytas
(2012.08-2014.10)

10 VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-019 „Polistireninio putplasčio paviršiaus savybių modifikavimas panaudojant nanokristalinių oksidų dangas“ (NANOPUTPLAST).

Lietuvos energetikos institutas

D. Milčius Įvykdytas
11 VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-V004. „Podoktorantūrinės stažuotės“. Nr. 004/100-P17-13/09/17.

Lietuvos energetikos institutas

Stažuotojas D. Genys. Vadovas J. Augutis.
Įvykdytas
(2013.03.01-2015.02.28)
12 VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-V004. „Podoktorantūrinės stažuotės“. Nr. 004/62-P17-13/10/31. Lietuvos energetikos institutas Stažuotojas J. Vasauskaitė. Vadovas D. Štreimikienė. Įvykdytas
(2013.03.01-2015.02.28)
13 VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-V004. „Podoktorantūrinės stažuotės“. Nr. 004/123-P17-13/17/15. Lietuvos energetikos institutas Stažuotojas Ž. Kavaliauskas. Vadovas V. Valinčius. Įvykdytas
(2013.09.02-2015.05.31)
14 VP1-3.1-ŠMM-K-01-019 „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“ (JŪRSEK).
Klaipėdos universitetas

Partneris - Lietuvos energetikos institutas
J. Kriaučiūnienė Įvykdytas

15

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“

 

„Inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui (INODUMTECH)“.
Sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-009 

Lietuvos energetikos institutas 

N. Striūgas

Įvykdytas

16

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-10-V priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ 

 

„Įvairių rūšių paruošto biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, savybių bei šio kuro pritaikymo mažos ir vidutinės galios šildymo įrenginiuose tyrimai (AGROBIOATENA)“. 
Sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-011

 

Lietuvos energetikos institutas 

 

N. Pedišius

 

Įvykdytas

17

E. MOKSLO VARTAI Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP) Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) B. Barauskaitė (2014)
R. Grikštaitė (2014)
A. Tamošiūnas (2014)
R. Levinskas (2015)

Įvykdytas

18

 

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) A. Kontautas

Įvykdytas

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2017. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113