select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2008 metai

2008/02/06 - Paskirtos 2007 m. Lietuvos mokslo premijos

Lietuvos mokslo premijų komisija praneša, kad 2007 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos:
 
Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija
 
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Vytautui Ambrazui už darbų ciklą „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“ ir kiti istorinės sintaksės tyrinėjimai (1989–2006 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.
2. Mindaugui Maksimaičiui už darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.
3. Eugenijai Ulčinaitei už darbų ciklą „Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai (1993–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
 
Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas
Vladislavai Stankūnienei, Sarmitei Mikulionienei, Aušrai Maslauskaitei, Aivai Jasilionienei už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–2005 m.)“. Pateikė Socialinių tyrimų instituto taryba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 
Fizinių mokslų sekcija
 
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Eimučiui Juzeliūnui, Rimantui Ramanauskui už darbų ciklą „Elektrocheminė medžiagotyra – nuo nanostruktūrų iki ekologijos (1992–2006 m.)“. Pateikė Chemijos instituto taryba.
2. Gediminui Juzeliūnui, Bronislovui Kaulakiui, Juliui Ruseckui už darbų ciklą „Spinduliuotės ir trikdžių poveikis atominėms ir molekulinėms sistemoms: spektrai, dinamika, kinetika, matavimai (1979–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto taryba.
 
Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai
1. Matui Vytautui Gutauskui už darbų ciklą „Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos tekstilės institutas (steigėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija).
2. Robert Mokrik, Jonui Mažeikai už darbų ciklą „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Geologijos ir geografijos instituto taryba, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“.
 
Biomedicinos mokslų sekcija
 
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Rimantui Daugelavičiui, Elenai Bakienei už darbų ciklą „Mikroorganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo metodai ir įveikimo būdai (1994–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Adolfui Toleikiui, Vilmantei Borutaitei, Vidai Mildažienei už darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006 m.)“. Pateikė Kauno medicinos universiteto senatas.
 
 
Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas
Mildai Zitai Vosylienei, Nijolei Kazlauskienei, Gintarui Svecevičiui, Elenai Danutei Marčiulionienei, Danguolei Montvydienei už darbų ciklą „Biologinių testų taikymas vertinant vandens aplinkos toksiškumą (1986–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba, Botanikos instituto taryba, Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondas.
 
Technologijos mokslų sekcija
 
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Henrikui Pranevičiui už darbų ciklą „Kompiuterinių sistemų formalizavimas ir modeliavimas: teorija ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
2. Vladui Vekteriui už darbų ciklą „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984–2006)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.
 
Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai
1. Valentinai Dagienei už darbų ciklą „Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas (1990–2006 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba, Bendra Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė UAB „TEV“.
2. Petrui Petraškevičiui, Jonui Skeivalui, Algimantui Zakarevičiui, Eimuntui Kazimierui Paršeliūnui už darbų ciklą „Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimo ir plėtros Europos lygmenyje technologijų tobulinimas ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, UAB „Aerogeodezijos institutas“ taryba, Nacionalinė geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacija.
 
  
Lietuvos mokslo premijų komisija

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113