select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Degimo procesų laboratorija (13)
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Plazminių technologijų laboratorija (15)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija (21)
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Hidrologijos laboratorija (33)
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Mokslo padaliniai / Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12) / Dėl Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos paskyrimo paskelbtąja (notifikuota) įstaiga

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIaUS
Į S A K Y M A S
 
DĖL LiETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJOS PASKYRIMO PASKELBTĄJA (NOTIFIKUOTA) ĮSTAIGA
 
2008 m. balandžio 18 d. Nr. V-38
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-2985), Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų (Žin., 2006, Nr. 130-4917) 7.8 punktu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio akreditacijos biuro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. V-34 „Dėl Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos kompetencijos pripažinimo“,
p a s k i r i u Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratoriją paskelbtąja (notifikuota) A tipo kontrolės įstaiga atlikti vandens skaitiklių ir šilumos skaitiklių ir jų surenkamųjų mazgų tipo tyrimą (B modulis) ir atitikties tipui deklaravimą, pagrįstą gaminio patikrinimu (F modulis) pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451), kuriuo perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/ EB.
 
Direktorius                                                                                           Osvaldas Staugaitis
_____________
 
 
 
 

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113