select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2012 metai

2012/10/22 - 2012 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui pateikti darbai

2012 m. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI PATEIKTI DARBAI
  
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA
                     
 Humanitarinių ir socialinių mokslų sritis
           
 Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Zigmuntas Kiaupa. Darbų ciklas „Lietuvos istorijos sintezės ir Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės miestų tyrimai (1998–2011)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universiteto senatas.
2. Kęstutis Nastopka. Darbų ciklas „Semiotiniai literatūros tyrimai (2002–2010)“. Pateikė
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo taryba.
3. Evaldas Nekrašas. Darbų ciklas „Pozityvizmo istorinė raida bei įtaka filosofijos,
specialiųjų mokslų ir kultūros plėtrai (1998–2010)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
4. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Darbų ciklas „Lietuvos Reformacijos ištakos ir ankstyvieji
paminklai (2004–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
5. Sigutė Radzevičienė. Monografija „Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba
Švedijoje (2011)“. Pateikė Lietuvos edukologijos universiteto senatas.
6. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė. Monografija „Lietuvos įvaizdis prancūzų literatūroje
(iki XX amžiaus): vienos barbarybės istorija (2011)“. Pateikė Lietuvos edukologijos universiteto
senatas.
7. Rita Žukauskienė. Darbų ciklas „Lietuvos vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinės
gerovės tyrimai (1997–2011)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.
8. Reda Griškaitė. Darbų ciklas „XIX amžiaus istorijos mokslo sklaida ir krašto tyrimų
aktualinimas (2000–2011)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba, Birštono viešoji
biblioteka, Druskininkų miesto muziejus, Birštono savivaldybės taryba, Druskininkų savivaldybė,
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.
 
  
FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
  
 Fizinių mokslų sritis
 
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Vytautas Balevičius, Valdas Šablinskas. Darbų ciklas „Krizinių reiškinių ir struktūrinių
virsmų ekstremaliose terpėse spektrometrija (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Romas Baronas, Feliksas Ivanauskas. Darbų ciklas „Matematinis netiesinių procesų ir
sistemų nehomogeninėse terpėse modeliavimas (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto
senatas.
3. Daumantas Čiplys, Romualdas Rimeika, Albertas Sereika. Darbų ciklas „Paviršinės
akustinės bangos plačiatarpiuose puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose (1999–2011)“.
Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
4. Angelė Kaulakienė, Vilius Palenskis, Vytautas Jonas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas,
Stasys Žebrauskas, Pranas Juozas Žilinskas. Darbų ciklas „Fizikos, elektronikos ir elektrotechnikos
terminų žodynai (2000–2010)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Lietuvos standartizacijos
departamentas, Kauno technologijos universiteto senatas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto
senatas, Rekomendacijos: Lietuvių kalbos institutas, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio
direktorato Lietuvių kalbos departamentas.
5. Jolanta Liesienė, Audrius Maruška. Darbų ciklas „Chromatografijos ir susijusių metodų
vystymas ir taikymas (1997–2011)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
         
Biomedicinos mokslų sritis 
            
   Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Aleksandras Laucevičius. Darbų ciklas „Širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių, ankstyvos
aterosklerozės nustatymo bei šiuolaikinių pažengusių ligų diagnostikos bei gydymo metodų tyrimai
(1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Daumantas Matulis. Darbų ciklas „Karboanhidrazių ir šaperonų slopiklių kūrimas ir
tyrimas naudojant biotermodinaminius metodus (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto
senatas.
  
Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas
Pranas Viškelis, Živilė Lukšienė. Darbų ciklas „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos
tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba, Lietuvos verslinių sodų asociacija
„Vaisiai ir uogos“, UAB „Salpronė“, UAB „Baltic Food Technologies“, Žemės ūkio ministerija,
Žemės ūkio rūmai, UAB „Rūta“.
                     
Technologijos mokslų sritis
                                 
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Gintaris Kaklauskas. Darbų ciklas „Inovatyvūs gelžbetoninių ir kompozitinių konstrukcijų
fizikiniai modeliai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1997–2011)“. Pateikė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.
2. Raimundas Šiaučiūnas, Kęstutis Baltakys. Darbų ciklas „Tikslinių silikatinių medžiagų bei
jų komponentų sintezė, savybės ir taikymas (2002–2011)“. Pateikė Kauno technologijos
universiteto senatas.
 
 
Atsiliepimus ir siūlymus siųsti iki 2012 m. gruodžio 21 d. adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius         
 
Lietuvos mokslo premijų komisija

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113