select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2012 metai

2012/06/28 - Vandenilio energetikos asociacija ir jos veikla

Remiantis 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-ojo prioriteto – „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonės, „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ 2010 m. balandžio mėnesį Europos
socialinio fondo agentūra ir Vandenilio energetikos asociacija sudarė sutartį projektui „Vandenilio asociacijos stiprinimas”.
Projekto partneris – Energetikos ekonomikos asociacija.

Vandenilio energetikos ir Energetikos ekonomikos asociacijos iš esmės užsiima moksliniais tyrimais, inovatyviųjų technologijų
skleidimu – populiarinimu ir šių technologijų aktyvia analize. Šių organizacijų nariai yra aktyvūs šiose srityse dirbantys Lietuvos
mokslininkai, kurių daugelis aktyviai dalyvauja ir įvairiose tarptautinėse mokslo organizacijose.

Dabarties metu vienas pagrindinių iššūkių Lietuvos mokslininkams išlieka mokslo laboratorijose sukurtų technologijų ir kitų
mokslo tyrimų rezultatų komercializavimas – platinimas Lietuvos ir užsienio potencialiose rinkose. Realizuojant projektą,
nuotoliniu būdu vykdomi verslumo ir projektų valdymo kursai mokslininkams, taip pat vedami anglų ir vokiečių kalbos mokymo
nuotoliniai kursai, kurie padeda mokslininkams sėkmingai gilinti ir tobulinti užsienio kalbų žinias.

Vykdant projekto programą sėkmingai sukurtas vandenilio energetikos asociacijos tinklapis: http://www.h2lt.org/h2asoc/,
kuriame talpinama visa naujausia informacija, tampriai susijusi su vykdomu projektu ir gautaisiais rezultatais.

Šio projekto unikalumas susietas su vykdomomis informacijos sklaidos šiomis veiklomis: sukurti du kino filmai, kurių
pirmasis skirtas apžvelgti vandenilio energetikos technologijų vystymąsi Lietuvoje, antras, išanalizuoti pagrindines vandenilio
energetikos vystymo tendencijas pasaulyje (http://www.h2lt.org/h2asoc/projektu_filmai.php). Projekte taip pat yra sukurta
unikali duomenų bazė (http://www.hydrogen.lt/vea), susijusi su pagrindinėmis vandenilio saugojimo, kietojo oksido kuro
elementų medžiagomis, jų savybėmis, patentais, pateiktos organizacijos atliekančios tyrimus šiose srityse Lietuvoje ir pasaulyje.

Vykdant projektą, asociacijų mokslininkai aktyviai dalyvauja Tarptautinės energetikos agentūros, Vandenilio taikymo sutarties,
22 Grupės ir Valdymo komiteto veiklose (http://ieahia.org/page.php?s=d&p=annual ). Seminarų metu išsamiai pristatomi atliekami
tyrimai vandenilio saugojimo ir kuro elementų srityse Lietuvos energetikos institute, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ir
Vilniaus universitetuose. Projektą įgyvendinant, Vandenilio asociacijos mokslininkai taip pat tapo ir N.ERGHY asociacijos nariais
(http://www.nerghy.eu/en/107.php ). Ši asociacija sukurta Europos Komisijos Kuro elementų ir Vandenilio iniciatyvos pastangomis
(EU Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative (FCH JTI)) ir vienija daugiau kaip 55 mokslo institutų ir universitetų tyrėjus.

Didinant tarptautinį mokslininkų bendradarbiavimą projekte Vandenilio energetikos asociacijos nariai turi realią ir unikalią galimybę
apsilankyti skirtingose Europos šalyse įsikūrusiose organizacijose užsiimančiose vandenilio energetika. Šios išvykos leidžia ne tik
užmegzti dialogą – bendradarbiavimą su tos pačios (ir giminingos) srities užsienio specialistais, bet ir suteikia galimybę Lietuvos
mokslininkams pristatyti savo atliekamus fundamentinius ir taikomuosius tyrimus juos stebėti ir vertinti kitos šalies specialistų
atliekamus aukščiausio lygio mokslinius tyrimus.

Projekto įgyvendinimo metu, šios asociacijos mokslininkai taip pat aktyviai dalyvavo rengiant tris tarptautines ir vieną vietinę
konferencijas, kurios neabejotinai buvo naudingos plačiam dalyvavusių mokslininkų spektrui.

Juozas Vytautas Žiugžda
Lietuvos energetikos institutas

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113