select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2012 metai

2012/07/19 - Europos Komisijos 2012-07-17 pranešimas spaudai

Moksliniai duomenys. Atvira prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų skatins Europos inovacijas 

Šiandien Europos Komisija apibūdino priemones, kuriomis bus gerinama prieiga prie Europos mokslinės informacijos. Galėdami sparčiau susipažinti su įvairesniais moksliniais darbais ir duomenimis, tyrėjai ir įmonės galės paprasčiau naudotis viešosiomis lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų rezultatais. Tai skatins Europos inovacijas ir leis gyventojams greičiau pajusti mokslinių atradimų naudą. Šitaip Europa gaus didesnę grąžą iš 87 mlrd. EUR vertės metinių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Šios priemonės papildo taip pat šiandien priimtą Komisijos komunikatą dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) sukūrimo.
Pirmiausia Komisija galimybę visuomenei naudotis moksliniais leidiniais, kaip bendrąjį principą, įtrauks į 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizontas 2020“. Nuo 2014 m. visi „Horizontas 2020“ programos finansuoti straipsniai turės būti viešai prieinami:
  • straipsnius nedelsdamas paskelbs internete leidėjas („Auksinė“ atvira prieiga), o atitinkančias reikalavimus skelbimo išlaidas galės iš anksto kompensuoti Europos Komisija, arba
  • tyrėjai, pasinaudodami atviros prieigos saugykla, pateiks savo straipsnius visuomenei ne vėliau kaip per šešis mėnesius (arba 12 mėnesių, jei straipsnis yra socialinių ir humanitarinių mokslų tema) nuo straipsnio paskelbimo („Žalioji“ atvira prieiga).
Be to, Komisija rekomendavo valstybėms narėms panašų principą taikyti ir mokslinių tyrimų, finansuotų pagal nacionalines programas, rezultatams. Siekiama iki 2016 m. viešai skelbti 60 proc. visų Europos viešosiomis lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų straipsnių.
Komisija taip pat pradės eksperimentuoti suteikdama atvirą prieigą prie duomenų, sukauptų vykdant viešai finansuojamus mokslinius tyrimus (pvz., eksperimentų skaitinių rezultatų), atsižvelgdama į pagrįstą finansuojamojo susirūpinimą, susijusį su komerciniais ar privatumo interesais.
84 proc. respondentų, dalyvavusių 2011 m. viešose konsultacijose, teigė, kad prieiga prie mokslinės literatūros nėra optimali. Tyrimų rezultatai rodo, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms, neturinčioms sparčios prieigos prie naujausios mokslinės literatūros, pateikti inovacinius produktus rinkai trunka iki dvejų metų ilgiau. Atlikus ES finansuotą tyrimą, paaiškėjo, kad šiuo metu atvirai savo darbus skelbia tik kas ketvirtas tyrėjas.
Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Mokesčių mokėtojai neturėtų dukart mokėti už mokslinius tyrimus; jie turėtų pasiekti neapdorotus duomenis be jokių kliūčių. Norime iš esmės patobulinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir naudojimą. Duomenys – tai naujoji nafta.“
Už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Privalome mokesčių mokėtojams duoti daugiau naudos. Atvira prieiga prie mokslinių darbų ir duomenų paspartins mūsų tyrėjų ir įmonių laimėjimus, o šie savo ruožtu didins Europos žinias ir konkurencingumą.“
Pagrindiniai faktai
Atvira prieiga suteikia skaitytojams galimybę nemokamai internete sužinoti mokslinių tyrimų rezultatus. Šiandien Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatyti pagal programą „Horizontas 2020“ Komisijos finansuojamų mokslinių tyrimų atviros prieigos politikos tikslai. Kartu skelbiamoje Komisijos rekomendacijoje nustatyta išsami politikos sistema prieigai prie mokslinės informacijos ir šios informacijos išsaugojimui gerinti. Šiomis dviem iniciatyvomis papildomas platesnio masto siekis sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę (žr. šiandien paskelbtus IP/12/788 ir MEMO/12/564). Rekomendacijoje išplėtoti 2007 m. Komunikate dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje (žr. IP/07/190) ir tų pačių metų Tarybos išvadose nagrinėti klausimai.
Komisija imsis šių veiksmų:
  • pagal programą „Horizontas 2020“ nustatys atvirą prieigą prie kolegų peržiūrėtų mokslinių publikacijų, įgyvendinamą arba atvira prieiga pagrįsta leidyba („Auksinė“ atvira prieiga), arba pačių autorių vykdomu rezultatų archyvavimu („Žalioji“ atvira prieiga);
  • atsižvelgdama į teisinius privatumo aspektus, komercinius interesus ir su dideliais duomenų kiekiais susijusius klausimus, skatins atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų (eksperimentų rezultatų, pastebėjimų, kompiuteriu sukurtos informacijos ir t. t.) ir programoje „Horizontas 2020“ nustatys bandomąją sistemą;
  • kurs ir rems Europos ir pasauliniu mastu sąveikią e. infrastruktūrą, reikalingą mokslinei informacijai (publikacijoms ir duomenims) laikyti ir ja dalytis;
  • padės tyrėjams laikytis atviros prieigos įpareigojimų ir skatins dalijimosi informacija kultūrą.
Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyta plataus užmojo atvirųjų duomenų strategija, taikoma pačiai įvairiausiai informacijai, kurią visos Europos Sąjungos viešojo sektoriaus institucijos rengia, renka arba perka. ES pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ taip pat labai remia atvirą prieigą, nes ji būtina kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę. Šis komunikatas ir rekomendacija dėl mokslinės informacijos papildo komunikatą „Sustiprinta partnerystė Europos mokslinių tyrimų erdvėje siekiant pažangos ir augimo“, kurį taip pat rengiamasi šiandien priimti ir kuriame nustatomi Europos mokslinių tyrimų erdvės įgyvendinimo esminiai prioritetai, įskaitant optimalią mokslinių žinių sklaidą ir perteikimą, taip pat prieigą prie šių žinių.
Europos Komisija toliau finansuos su atvira prieiga susijusius projektus. 2012–2013 m. Komisija duomenų infrastruktūrai ir skaitmeninio išsaugojimo moksliniams tyrimams skirs 45 mln. EUR. Bus toliau finansuojama pagal programą „Horizontas 2020“. Tuo pačiu laikotarpiu Komisija rems naujų mokslinės informacijos tvarkymo būdų (pvz., naujų kolegų peržiūros būdų ir straipsnių poveikio vertinimo būdų) eksperimentus.
 
Taip pat žr. MEMO/12/565.
 
Nuorodos
Politikos kontekstas:
Atvirųjų duomenų strategija:

 

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113