select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Išduoti sertifikatai
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Ilgalaikės institucinės MTEP programos


Lietuvos energetikos instituto vykdomos
Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos (2017-2021 m.),
patvirtintos 2017-04-24 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-273

Ateities energetikos technologijų kūrimas, jų saugos ir patikimumo tyrimai;
vadovas – prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras

Jonizuojančios spinduliuotės poveikio bei kitų su atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimu susijusių problemų tyrimas.
vadovas – dr. Artūras Šmaižys

Energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas;
vadovas – dr. Dalia Štreimikienė

Inovatyviose technologinėse sistemose vykstančių šiluminių ir hidrodinaminių procesų dėsningumų tyrimai;
vadovas -– dr. Robertas Poškas

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prognozės, efektyvaus naudojimo ir socialinio poveikio tyrimas;
vadovas – dr. Mantas Marčiukaitis

 

 

Ankstesnės MTEP programos:Lietuvos energetikos instituto vykdytos
Ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos (2012-2016 m.),
patvirtintos 2012-02-23 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-323

Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto kuro tvarkymo procesų tyrimas ir radiacinio poveikio analizė,
vadovas - habil. dr. Povilas Poškas

Atsinaujinančių išteklių naudojimo efektyviai energijos gamybai ir poveikio aplinkai tyrimas,
vadovas - Prof. habil. dr. Vladislovas Katinas

Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų moksliniai tyrimai,
vadovas - habil. dr. Eugenijus Ušpuras

Degimo ir plazminių procesų eksperimentiniai bei skaitiniai tyrimai energijos generavimo technologijų iš atsinaujinančio biokuro tobulinimui ir aplinkos taršos mažinimui,
vadovai - dr. Nerijus Striūgas,  dr. Vitas Valinčius

Energetikos sektoriaus plėtros ekonominė ir darnumo analizė,
vadovas - habil. dr. Vaclovas Miškinis

Vienfazių ir dvifazių srautų dinamikos, šilumos ir masės pernašos procesų tyrimas,
vadovas - dr. Robertas Poškas 

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113