select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Išduoti sertifikatai
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Ilgalaikės institucinės MTEP programos / atominiu

Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto kuro tvarkymo procesų tyrimas ir radiacinio poveikio analizė
 
Programos vykdytojas - Lietuvos energetikos institutas.
Norminiai etatai skirti programai – 16.
 
Programos tikslai:
     Taikant skaitinius ir eksperimentus tyrimų metodus bei atsižvelgiant į Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesų ypatumus, išanalizuoti ir įvertinti radiacinį poveikį žmonėms ir aplinkai RA ir PBK tvarkymo, saugojimo ir laidojimo metu.
     Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas yra ilgalaikis ir unikalus procesas, kadangi pirmą kartą išmontuojami technologiniai įrenginiai elektrinės su RBMK tipo reaktoriais. Vienas iš svarbiausių šio proceso dalių – Ignalinos AE eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių radioaktyviųjų atliekų (RA) bei panaudoto branduolinio kuro (PBK) tvarkymas.
RA ir PBK tvarkymo procesą sudaro įvairūs etapai, susiję su atliekų charakterizavimu, perdirbimu, RA ir PBK transportavimu, saugojimu bei laidojimu. RA ir PBK tvarkymo pagrindinis principas – atliekas ir kurą tvarkyti taip, kad jie nekeltų radiacinio ir branduolinio pavojaus žmonėms bei aplinkai.
 
Programos uždaviniai:
     Nacionalinėje energetikos strategijoje energetikos mokslinių tyrimų srityje tarp pagrindinių uždavinių ir mokslinių tyrimų krypčių yra suformuluoti šie tyrimai: branduolinės energetikos sauga, panaudoto branduolinio kuro ir kitų radioaktyviųjų medžiagų tvarkymas, saugojimas ir laidojimas. Žemiau išvardinti planuojamos mokslinių tyrimų programos uždaviniai, kurie tiesiogiai susijusi su Nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotais tyrimais.
1 uždavinys. Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro charakteristikų vertinimas.
2 uždavinys. Kapinynuose laidojamų atliekų pakuočių ir jas supančių inžinerinių barjerų, geosferos ir biosferos modelių kūrimas ir radionuklidų bei susidarančių dujų sklaidos vertinimas.
3 uždavinys. Jonizuojančios spinduliuotės poveikio bei radionuklidų sklaidos aplinkoje skaitiniai tyrimai.
4 uždavinys. Radionuklidinio vektoriaus perskaičiavimo/sudarymo periodiškumo tyrimas.
5 uždavinys. Procesų, vykstančių atidirbusio kuro rinklių apvalkaluose, jo saugojimo atidirbusio kuro baseinuose ir sauso saugojimo konteineriuose metu analizė.
    

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113