select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Išduoti sertifikatai
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Ilgalaikės institucinės MTEP programos / atsinaujinanciu

Atsinaujinančių išteklių naudojimo efektyviai energijos gamybai ir poveikio aplinkai tyrimas
 
Programos vykdytojas - Lietuvos energetikos institutas.
Norminiai etatai skirti programai – 14.
 
Programos tikslai:
     Ištirti atsinaujinančių energijos išteklių darnios naudojimo plėtros apimtis, moksliniais tyrimais pagrįsti pažangių įvairaus kietojo biokuro panaudojimo šilumos gamybai technologijų efektyvumą mažos ir vidutinės galios įrenginiuose, energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir poveikį aplinkai apsprendžiančius veiksnius.
     Šiuo metu Europos Sąjungoje (ES) ir kitose pasaulio šalyse, siekiant sumažinti iškastinio kuro sąnaudas, vykdomi intensyvūs tyrimai, susiję su atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtra energijai gaminti. Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje (NES), vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų (2009/28/EB, 2003/30/EB ir t.t.) ir Strateginio energijos technologijų plano (SET) reikalavimus, numatyta žymiai padidinti AEI vartojimą iki 2020 m., t.y. energijos gamyba iš AEI turėtų sudaryti 23% bendrame galutiniame energijos suvartojime. Biodegalų turėtų būti suvartojama 20% viso transportui suvartojamo naftos produktų kiekio, o elektros gamyba iš AEI turėtų sudaryti 10% bendro suvartojamo elektros energijos kiekio. Taigi siekiant šių tikslų šaliai iškyla nauji uždaviniai, todėl būtina nagrinėti įvairius scenarijus, ieškant šių uždavinių optimalių sprendimo variantų.
 
Programos uždaviniai:
Programos tikslui įgyvendinti iškelti tokie uždaviniai:
1. Uždavinys. Atskirų atsinaujinančių energijos išteklių rūšių potencialo Lietuvoje tyrimas, vertinant energijos gamybos apimtis.
     1.1. Biomasės išteklių didinimo galimybių biokuro, biodujų ir biodegalų gamyboje tyrimai ir dar neištirtų biomasės išteklių (energetiniai želdiniai, žemės ūkio ir pramonės atliekos, vandens telkinių biomasė, įvairių mišinių granulės ir briketai ir t.t.) identifikavimas.
     1.2. Baltijos jūros bangų ir Lietuvos upių kinetinės energijos potencialo įvertinimas; vandens energijos išteklių panaudojimo techninių, eksploatacinių bei gamtosaugos sąlygų tyrimas.
2. Uždavinys. Vėjo greičio ir jo pulsacijų kitimo dėsningumų, esant skirtingoms topografinėms ir meteorologinėms sąlygoms, ir vėjo trumpalaikės prognozės įtakos vėjo elektrinių energijos gamybos efektyvumui tyrimai.
3. Uždavinys. Biokuro ir jo mišinių savybių eksperimentinis tyrimas, siekiant biokuro kokybės ir teikiamos energijos bei taršos vertinimo Lietuvoje ir Europos šalyse darnumo.
4. Uždavinys. Mažos ir vidutinės galios vandens šildymo katilų ir šiluminių prietaisų pritaikymo kūrenti įvairios rūšies kietuoju biokuru ir jo mišiniais eksperimentinis ir skaitinis tyrimas, siekiant didesnio efektyvumo ir mažesnės taršos ir taikant įvairius išankstinius kuro paruošimo ir deginimo metodus, kaip gabalinis kuras katilo pakuroje, kuro granulės atskirame degiklyje arba kuro dujofikavimas atskiroje kameroje. 
5 Uždavinys. Naujų energijos gamybos ir vartojimo technologijų optimalaus integravimo Lietuvos pramonės, gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų sektoriuose, atsižvelgus į techninius, ekonominius ir aplinkosauginius aspektus, tyrimas.
             

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113