select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Išduoti sertifikatai
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Ilgalaikės institucinės MTEP programos / Branduoliniu

Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų moksliniai tyrimai
 
Programos vykdytojas - Lietuvos energetikos institutas.
Norminiai etatai skirti programai - 24,82.
 
Programos tikslai:
     Lietuvai planuojant statyti naują branduolinę jėgainę, būtina ruoštis ir šios jėgainės statybos licencijavimo darbams. Kadangi Lietuva bus visiškai atsakinga už saugią naujos jėgainės eksploataciją, bus būtina atlikti reikalingus tyrimus bei parengti nepriklausomą saugos vertinimą. Lietuva turi būti pasirengusi kompetentingai įvertinti planuojamos AE projektą bei projektinės dokumentacijos atitikimą Lietuvos nacionalinių ir tarptautinių saugą reglamentuojančių dokumentų reikalavimams.
     Kitą vertus, Lietuvos energetikos strategijoje yra numatyta, kad Vyriausybė turi nustatyti valstybės remiamas paramos priemones bei įsipareigojimus prioritetinėse energetikos mokslinių tyrimų srityse, įskaitant ir sritis, susijusias su termobranduoliniais ir naujos kartos branduoliniais reaktoriais. Termobranduolinės sintezės eksperimentinių įrenginių projektavimas ir statyba (pavyzdžiui, ITER Prancūzijoje) šiuo metu kelia didžiulį susidomėjimą visame pasaulyje, kadangi tai susiję su pažangiu, efektyviu ir saugiu energijos gamybos būdu. LEI dalyvauja EK koordinuojamoje termobranduolinės sintezės mokslinių tyrimų veikloje (Asociacijos sutartis „EURATOM-LEI“) ir glaudžiai bendradarbiauja su įvairių užsienio šalių mokslininkais.
Šios programos tikslas – atlikti šiuolaikiniuose ir naujos kartos branduoliniuose reaktoriuose bei termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų tyrimus. Šiuo metu dar nėra sukurta vieninga saugos vertinimo metodologija, o saugos vertinimui naudojamos deterministinės ir tikimybinės saugos analizės neįvertina tarpusavio sąryšio aspektų. Numatytas darbas bus kompleksinis, saugos vertinimui bus parengta bei taikoma integruota deterministinės ir tikimybinės analizės metodika, apimanti neutronų kinetikos, termohidraulikos, stiprumo analizės, medžiagotyros, matematinio modeliavimo sritis.
     Atlikti tyrimai ir sukaupta patirtis įneš svarų indėlį didinant branduolinės energetikos srityje dirbančių Lietuvos mokslininkų kompetenciją, kuri būtina branduolinę energetiką planuojančiai plėtoti valstybei. Dalyvavimas termobranduolinės sintezės įrenginių projektavimo ir analizės darbuose taip pat leis neatsilikti nuo pažangiausių technologijų ir išlaikyti aukštą pasaulinio lygio mokslinį potencialą.
.
Programos uždaviniai:
1 uždavinys.  Kompleksinio deterministinės ir tikimybinės analizės naudojimo AE saugos vertinimui metodologija.
2 uždavinys.  Branduolinių įrenginių deterministinei avarijų analizei naudojamų priemonių tinkamumo naujos kartos branduoliniams reaktoriams ir termobranduoliniams įrenginiams tyrimas.
3 uždavinys. Šiuolaikinių branduolinių įrenginių kuro rinklių pažeidimo analizei sukurtų modelių validacija.
4 uždavinys.  Procesų termobranduolinių įrenginių šilumos nuėmimo kontūruose tyrimas ir šių įrenginių saugos analizė.
5 uždavinys.  Vandenilio maišymosi ir degimo atominių elektrinių apsauginiuose kiautuose tyrimas.
6 uždavinys. Aerozolių ir radioaktyvių nuklidų pernešimo ir nusėdimo reaktoriaus aušinimo kontūre ir apsauginiuose kiautuose tyrimas.
7 uždavinys. Įrenginių su defektais, susidarančių veikiant senėjimo mechanizmams, struktūrinio vientisumo tyrimas.
8 uždavinys.  Struktūrinio vientisumo vertinimas žemės drebėjimo, vidinių ir išorinių įvykių atvejams.
9 uždavinys. Suvirinimo siūlių nuovargio tyrimas aukštoje temperatūroje kontroliuojamos deformacijos sąlygose.
    

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113