select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2013 metai

2013/03/05 - Paskirtos 2012 metų Lietuvos mokslų akademijos premijos

Patvirtinta LMA prezidiumo 2012-02-28 nutarimu Nr. 9 
LMA 2012 metų vardinių premijų konkursų laureatai
.
Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra) premija skiriama LMA tikrajam nariui prof. dr. Vytautui Martinkui (Lietuvos edukologijos universitetas) už darbų ciklas „Vertybinė šiuolaikinės lietuvių prozos samprata".
 
Kazimiero Simonavičiaus (mechanika) premija skiriama LMA tikrajam nariui prof. habil. dr. Vytautui Ostaševičiui (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Elektromechaninių sistemų dinamikos tyrimai ir taikymai".
 
Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika) premija skiriama habil. dr. Algirdui Kaliatkai (Lietuvos energetikos institutas) už darbų ciklą „Avarijų branduoliniuose energetiniuose įrenginiuose tyrimai ir jų valdymo metodų kūrimas".
 
Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai) premija skiriama dr. Virginijui Feizai ir dr. Daliai Feizienei (LAMMC Žemdirbystės institutas) už darbų ciklą „Dirvožemių agrocheminiai, fizikiniai, biofizikiniai ir tausojamojo žemės dirbimo bei tręšimo sistemų tyrimai lygaus ir kalvoto reljefo dirvose".
 
LMA 2012 metų geriausių jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinių darbų konkursų
laureatai
 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
 
Jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Dr. Ritai Remeikienei (KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas) už mokslinį darbą „Savarankiško užimtumo veiksniai pereinamosios ekonomikos šalyse".
2.   Dr. Margaritai Dobryninai (VU Filosofijos fakultetas) už mokslinį darbą „Kriminalinio žinojimo konstravimas viešajame diskurse".
 
Jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas
 
Gerdai Jakštaitei (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas) už mokslinį darbą „Rusijos sulaikymo ir įtraukimo strategijos šiuolaikinėje JAV užsienio politikoje ir Baltijos šalių reikšmingumas".
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Magistrei Audrei Preikšaitienei (LEU Ugdymo mokslų fakultetas) už mokslinį darbą „Kūdikių namų vaikas: ankstyvoji kalba ir jos ugdymas"; darbo vadovė doc. dr. Vitolda Sofija Glebuvienė.
2.   Magistrui Mindaugui Balkui (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas) už mokslinį darbą „Socialinė apsauga Kauno mieste 1918-1940 m."; darbo vadovas doc. dr. Pranas Janauskas.
3.   Magistrei Inetai Žičkutei (KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas) už mokslinį darbą „Emigracijai įtaką darančių veiksnių modeliavimas"; darbo vadovė prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė.
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas
Magistrui Tomui Nemunui Mickevičiui (VU Filosofijos fakultetas) už mokslinį darbą „Heidegeris ir Platonas: tiesos samprata"; darbo vadovas prof. habil. dr. Marijus Arvydas Šliogeris.
.
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius
 
Jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Dr. Giedriui Gasiūnui (VU Biotechnologijos institutas) už mokslinį darbą „DNR interferencijos mechanizmas II tipo CRISPR/Cas sistemose".
2.   Doc. dr. Daliui Pumpučiui (LEU Matematikos ir informatikos fakultetas) už mokslinį darbą „L-statistikos parametrų vertinimas baigtinėje populiacijoje".
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Doktorantei Aldonai Balčiūnaitei (FTMC Chl) už mokslinį darbą „Borhidrido oksidacijos ant nanostruktūrizuoto Au(Ni)/TiO2nv elektrodo tyrimas"; darbo vadovai: dr. L Tamašauskaitė Tamašiūnaitė ir prof. habil. dr. Albertas Malinauskas.
2.   Doktorantui Jonui Jurkevičiui (VU Fizikos fakultetas) už mokslinį darbą „Priverstinė spinduliuotė plačiatarpiuose nitridiniuose puslaidininkiuose"; darbo vadovas prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis.
3.   Magistrantui Robertui Smaliukui (LEU Matematikos ir informatikos fakultetas) už mokslinį darbą „Rubiko kubas ir grupių teorija"; darbo vadovas lekt. Robertas Vilkas.
.
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius
 
Jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Dr. Rasai Čepulytei-Rakauskienei (VU) už mokslinį darbą „Bulviniai cistiniai nematodai Globodera rostochiensis ir Globodera pallida, jų chemoekologinių sąveikų su augalu šeimininku tyrimas".
2.   Dr. Ingai Griškovai-Bulanovai (VU) už mokslinį darbą „Neinvazinis smegenų elektrinių atsakų įvertinimas: nemedikamentinio gydymo ir būsenos poveikiai".
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Magistrei Ramintai Skipitytei (VU) už mokslinį darbą „Pievinės varlės (Rana temporaria) ankstyvųjų vystymosi stadijų mitybos tyrimai stabiliųjų izotopų masių spektrometrijos metodu"; darbo vadovai dr. Rūta Barisevičiūtė ir lekt. Giedrius Trakimas.
2.   Magistrantei Kristinai Stuopelytei (VU) už mokslinį darbą „Kiekybinių metodų diegimas geno RASSF1 metilinimo analizei krūties navikuose"; darbo vadovė prof. Sonata Jarmalaitė.
3.   Magistrei Jolantai Treinytei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Bioskaidūs kompozitai ir jų taikymas žemės ūkyje"; darbo vadovė doc. dr. Violeta Gražulevičienė.
 
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštai
1.   Doktorantei Dovilei Dekaminavičiūtei (VU Biotechnologijos institutas) už mokslinį darbą „Karboanhidrazės XII raiškos vėžinėse ląstelėse tyrimai"; darbo vadovė dr. Aurelija Žvirblienė.
2.   Studentams Marijai Matulionytei, Deividui Saboniui, Ramintai Marcinonytei (VU) už Vilniaus universiteto Onkologijos institute atliktą mokslinį darbą „Fotoliuminescuojančios aukso nanodalelės - fluorescencinei onkologinių ligų diagnostikai ir terapijai"; darbo vadovas prof. Ričardas Rotomskis.
 
Žemės ūkio mokslų skyrius
 
Jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Dr. Vitai Tilvikienei (LAMMC Žemdirbystės institutas) už mokslinį darbą „Tradicinių ir alternatyvių žolinių augalų produktyvumas, biomasės kokyb ė ir energetinė vertė".
2.   Dr. Jonui Žiaukai (LAMMC Miškų institutas) už mokslinį darbą„Etileno, geberelino ir abscizo rūgšties reikšmė drebulės (Popules tremula L.) ir jos hibridų morfogenezės valdymui modeliuojamomis aplinkos sąlygomis".
 
Jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštai
1.   Dr. Vaidai Jonytienei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Veiksniai, lemiantys žieminio rapso(Brassica Napus L.) atsparumą šalčiui in vitro ir in vivo".
2.   Dr. Donatui Jonikavičiui (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Miškų inventorizacijos tobulinimas kosminių vaizdų pagrindu".
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Magistrei Linai Blockytei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Paramos įtaka jaunųjų ūkininkų ekonominei elgsenai"; darbo vadovė prof. dr. Vlada Vitunskienė.
2.   Doktorantui Andriui Aleliūnui (LAMMC Žemdirbystės institutas) už VU atliktą mokslinį darbą „Europinio kukmedžio(Taxus baccata L.) genetinės įvairovės tyrimai Rytų Baltijos šalyse"; darbo vadovė prof. habil. dr. Izolda Pašakinskienė.
3.   Doktorantei Agnei Putramentaitei (LAMMC Žemdirbystės institutas) už Aleksandro Stulginskio universitete atliktą mokslinį darbą „Pasėlio tankumo ir tręšimo poveikis vasarinių rapsų agrocenozei"; darbo vadovė doc. dr. Aušra Marcinkevičienė.
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštas
 
Magistrei Vilmai Kerpauskaitei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) lajos dalių sėklinių palikuonių genetinės įvairovės palyginimas"; darbo vadovas prof. dr. Darius Danusevičius.
 
Technikos mokslų skyrius
.
Jaunųjų mokslininkų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Dr. Sigitai Navickaitei (KTU) už mokslinį darbą „Greitaeigių pjezoelektrinių lazerio spindulio sklendžių kūrimas ir tyrimas".
2.   Dr. Daliui Matuzevičiui (VGTU) už mokslinį darbą „Dvimatės elektroforezės gelių vaizdų analizė taikant intelektualiuosius metodus".
Studentų geriausių mokslinių darbų konkurso premijos
1.   Magistrui Aleksandrui Chlebnikovui (VGTU) už mokslinį darbą „Šešiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai ir tobulinimas"; darbo vadovas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas.
2.   Studentui Linui Jurevičiui (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Kruonio HAE aukštutinio baseino dambos atraminės sienutės nuosėdžiai"; darbo vadovas doc. dr. Arvydas Šikšnys.
3.   Magistrui Andriui Senkui (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslinį darbą „Modernių staklių griebtuvo modalinė analizė"; darbo vadovė doc. dr. Eglė Jotautienė.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113