select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
JMS
   spausdinti

Doktorantūra

 

2011 m. birželio 8 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu ir Klaipėdos universitetu
Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę socialinių mokslų ekonomikos mokslo kryptyje (04S).

2011 m. birželio 21 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje (06T).

2012 m. vasario 24 d. Kauno technologijos universitetui su Aleksandro Stulginskio universitetu ir Lietuvos energetikos institutu Švietimo ir mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę technologijos mokslų aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje (04T).

 


Lietuvos energetikos institutas skelbia priėmimo į mokslo doktorantūrą atvirą konkursą


2017 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą taisyklės (.pdf)

2017 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą disertacijų tematikos (.pdf)

Prašymo forma (.doc)


Kontaktinis asmuo:
Jolanta Kazakevičienė
Studijų administratorė
tel. (8 37) 401 809
e.p.: Jolanta.KazakevicieneDokumentų formos

1. Disertacijos tematikos pagrindimas (F1-PA/B-03)

 

2. Prašymas priimti į doktorantūrą (F2-PA/B-03)

 

3. Sutikimas į padalinį priimti doktorantą (F3- PA/B-03)

 

4. Mokslinio vadovo sutikimas (F4-PA/B-03)

 

5. Doktoranto darbo planas (F5-PA/B-03)

 

6. Egzamino protokolas (F6-PA/B-03)

7. Darbo plano vykdymo ataskaita (F7-PA/B-03) 
 
8. Patikslintas doktoranto darbo planas (F8-PA/B-03)  
9. Prašymas leisti ginti disertaciją (F9-PA/B-03)  
   

Teisiniai dokumentai

1.

Bendros doktorantūros institucijų mokslo doktorantūros reglamentas (galioja priimtiems į doktorantūrą nuo 2017 m.)

2.

Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto ekonomikos mokslo krypties (04S) mokslo doktorantūros reglamentas

3. Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos  mokslo krypties (06T) mokslo doktorantūros reglamentas
4. Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos instituto aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties (04T) mokslo doktorantūros reglamentas

5.

Doktorantūros nuostatai (Žin., 2001, Nr. 63-2281) .   Doktorantūros nuostatai (nuo 2010-06-01) (Žin., 2010, 59-2900)

6.

„Dėl valstybės paramos doktorantams ir meno aspirantams tvarkos“ (Žin., 2011, Nr. 120-5659, 2012, Nr. 78-4059; 2012, Nr. 113-5724)

7.

Kvalifikaciniai reikalavimai disertacijų gynimo tarybų nariams ir oponentams (Žin., 2010, Nr. 150-7690)

8.

Dėl doktorantūros nuostatų 32, 38, 40, 53 ir 54 punktų reikalavimų (Žin., 2003, Nr. 113-5110) (reikalavimai disertacijai ir jos santraukai)

9.

Mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentas (Žin., 2002, 89-3836)

10. Mokslo sritys (Žin., 2010, Nr. 158-8030)
11.  Mokslo kryptys (Žin., 2012, Nr. 123-6225)
12.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas (Žin. 2009, Nr. 120-5153; 2011, Nr. 130-6159; 2012, Nr. 119-5992) 
Nutarimo pakeitimas (TAR, 2015-05-12, Nr. 2015-07088) (pakeitimas galioja doktorantams, įstojusiems po 2015-05-12).

13. Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas (Žin., 2012, 117-5943)

 Kita informacija

KTU disertacijų ir jų santraukų parengimo reikalavimai
Reikalavimai doktorantų mokslinėms publikacijoms 

Doktorantūros komitetai
 

Stažuotės, stipendijos, studijos užsienio šalyse

Švietimo mainų paramos fondas
www.smpf.lt
http://stipendijos.lt/lt

Lietuvos mokslininkų mobilumo svetainė 
http://www.euraxess.lt/

Studentų tinklalapis
http://www.langas.net/

IAESTE programa
http://karjera.ktu.lt/?id=138

LMT Doktorantų stažuotės
http://studentai.lmt.lt/ 

Lietuvos mokslo tarybos parama tyrėjų vizitams
http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/es-vizitai.html


 

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2017. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113