select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2015 metai

2015/05/14 - JAV branduolinės elektrinės džiaugiasi puikiais eksploatavimo rodikliais

Straipsnis publikuotas 2015 m. balandžio 17 d.
World Nuclear News

Kaip praneša Pasaulio branduolinės energetikos naujienos (angl. World Nuclear News), pagal skelbiamus JAV Branduolinės Energetikos Instituto (Nuclear Energy Institute (NEI)) naujausius duomenis JAV branduolinių elektrinių patikimumo ir saugos rodikliai tęsia nuoseklią, daugiau nei 10 metų trunkančią, aukštų rezultatų tradiciją. Be to, NEI studija taip pat parodė, jog JAV Floridos valstijos branduolinės elektrinės skatina valstijos ekonominę raidą kasmet papildydamos biudžetą virš 1,4 mlrd. $.
 
JAV branduolinių elektrinių metinių eksploatavimo veiklos stebėsenai NEI naudojo Pasaulio branduolinių elektrinių operatorių asociacijos (World Association of Nuclear Operators,WANO) ir JAV Branduolinės energetikos operatorių instituto (Institute of Nuclear Power Operators, INPO) skelbiamus pagrindinius eksploatavimo rodiklius.
Energijos bloko galios išnaudojimo faktorius koeficientas (angl. load factor), kuris parodo kiek laiko energijos blokas dirbo per tam tikrą laikotarpį ir kiek pagamino elektros energijos lyginant su galima maksimalia projektine elektros energijos gamyba per tą patį laikotarpį, 2014 m. sudarė 91,7 % ir buvo labai arti 2015 m. užsibrėžto tikslo – 92 %. Pažymėtina, jog JAV branduolinių elektrinių energijos bloko galios išnaudojimo faktorius išlieka didesnis nei 91 % per pastaruosius 15 metų. 2014 m. įvykę 59 neplanuoti automatiniai ar operatoriaus valdomi JAV branduolinių elektrinių energijos blokų sustabdymai pasiekė žemiausią istorinį kiekį, užfiksuotą per pastaruosius 12 metų.
NEI pažymi, jog branduolinių elektrinių 2014 m. eksploatavimo rodikliai rodo, jog JAV branduolinės elektrinės artėja ar netgi jau viršija 2015 m. užsibrėžtus eksploatavimo veiklos tikslus. Būtina pažymėti, jog tokie eksploatavimo veiklos tikslai yra nustatomi penkerių metų laikotarpiui, o 2015 m. siekiai buvo nustatyti dar 2010 m.
JAV branduolinėse elektrinėse pasiekti ypač aukšti eksploatavimo veiklos rodikliai gerai atitinka ir pavyzdinius saugos rodiklius. Pagal WANO ir INPO skelbiamus branduolinių elektrinių saugos rodiklius, pagrindinių saugos sistemų, užtikrinančių atominių elektrinių visapusišką apsaugą, parengtis nebuvo nukritusi žemiau 93 % per pastaruosius 15 metų, o 2014 m. užfiksuota 96 % saugos sistemų parengtis pasiekė aukščiausią lygį nuo 2008 m.
2014 metai taip pat buvo rekordiniai pagal branduolinių elektrinių darbuotojų saugą. Užregistruoti tik 0,03 su sauga susiję pramoniniai incidentai 200 000 darbo valandų – gerokai žemiau 2015 m. nustatyto tikslo 0,1 incidento. NEI skelbia, jog „Pagal JAV Darbo Statistikos Biuro duomenis, branduolinėse elektrinėse dirbti yra saugiau nei bet kuriame kitame gamybos sektoriuje, laisvalaikio ir renginių sferoje ir net saugiau nei finansų sektoriuje“.
Kiti branduolinių elektrinių rodikliai, įskaitant branduolinio kuro ir vandens chemijos eksploatavimo savybes, kolektyvinę darbuotojų jonizuojančios spinduliuotės apšvitą, elektros energijos gamybos praradimus dėl neplanuotų sustabdymų remontui taip pat rodo kiekvienais metais vykstančias gerėjimo tendencijas per pastaruosius keletą metų.
Branduolinės Energetikos Instituto vyresnysis viceprezidentas ir vyriausiasis branduolinės energetikos vadovas Anthony Pietrangelo pagyrė stiprią šimtatūkstantinę darbo jėgą turinčias branduolines elektrines ir jų tiekėjus už jų pasiekimus. „Puikių eksploatavimo savybių pasiekimas vienais metais visoje pramonėje ar individualiai yra vertas pažymėti. Tačiau sugebėjimas išlaikyti aukštus eksploatavimo veiklos parametrus dešimtmetį ir ilgiau yra tikras tobulumo pavyzdys“,- teigė jis.
 
Floridos proveržis
 
NEI taip pat išleido naują ataskaitą, atskleidžiančią Florida Power & Light's (FPL) kompanijos eksploatuojamų branduolinių elektrinių įnašą į valstijos ekonomiką. 25 puslapių apimties metinių duomenų analizė aiškiai parodė, jog St Lucie ir Turkey Point branduolinės elektrinės į valstijos ekonomiką kasmet įlieja per 1,4 mlrd. $.
Be įdarbintų nuolatinių 700 darbuotojų branduolinėse elektrinėse, elektros energijos generavimas šiose branduolinėse elektrinėse stimuliuoja taip vadinamą ekonomikos „bangos efektą“, Floridos valstijoje papildomai sukurdamas ekonominės veiklos už 1.2 mlrd. $ per metus. FPL branduolinių elektrinių eksploatavimas sukuria per 5800 tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų.
Ataskaita taip pat pažymi, kad St Lucie ir Turkey Point branduolinės elektrinės, kurių kiekvienoje eksploatuojama po 2 suslėgto vandens PWR tipo reaktorius, generuoja 12 % visos valstijos elektros energijos ir net 98 % valstijoje generuojamos elektros energijos be šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų išmetimų. Tad Floridos branduolinės elektrinės sudaro reikšmingą valstijos švarios energetikos portfelio dalį.
Pirkimų užsakymų išlaidoms, darbuotojų atlyginimams ir mokesčių mokėjimo duomenims apdoroti NEI savo analizėje taikė nacionaliniu lygiu pripažintą makro poveikio analizės modelį. Nepriklausomą analizės peržiūrą atliko Ekonominių Tyrimų Įmonės (Economic Research Enterprises) vadovas Julie Harrington. J. Harrington, kuris taip pat yra ir Floridos Valstijos Universiteto Ekonominių Prognozių ir Analizės Centro direktorius, pareiškė, jog NEI atliktoje ekonominio poveikio analizėje branduolinių elektrinių poveikis ekonomikai yra „tikroviškas ir patikimai įvertintas“.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113