select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2015 metai

2015/08/17 - Laimėtas nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas

Sveikiname Hidrologijos laboratoriją ir jos vadovę Dr. Jūratę Kriaučiūnienę gavus finansavimą vadovaujamam nacionalinės mokslo programos 
„Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektui "Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas" (KLIM-EKO).

Projekto tikslas – nustatyti aplinkos veiksnių (vandens temperatūros, hidrologinio režimo ir vandens kokybės elementų) pokyčius ir jų įtaką vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir produktyvumui bei atlikti kompleksinį poveikio vertinimą  pagal daugiamečius duomenis ir klimato scenarijus. Tyrimams pasirinkti trys upių baseinai bei Kuršių marios.

Projekte bus įgyvendinti šie uždaviniai: klimato kaitos įtakos vandens ekosistemų būklei vertinimo metodikos sukūrimas,  vandens ekosistemoms reikšmingų klimato rodiklių kaitos XXI amžiuje prognozė pagal įvairius klimato scenarijus; abiotinių veiksnių kaitos dėsningumų ir jų ekstremumų įvertinimas pagal daugiamečius duomenis bei prognozė pagal klimato scenarijus; abiotinių veiksnių ekstremumų įtaka vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir produktyvumui; kompleksinis abiotinių veiksnių poveikio vertinimas vandens gyvūnų įvairovei ir produkciniams parametrams bei prognozė klimato kaitos sąlygomis; vandens gyvūnų populiacijų ir bendrijų prisitaikymo galimybių vertinimas vykstant klimato kaitai.

Numatytiems uždaviniams įgyvendinti bus naudojami hidrologinių, meteorologinių ir upių vandens kokybės duomenų  bazė, upių žuvų ir jų gyvenamosios aplinkos duomenų bankas bei moderni programinė įranga: vandens telkinių modeliavimo sistema MIKE21, hidrologinis modelis HBV, vandens kokybės modelis FYRISNP, statistiniai ir tikimybiniai duomenų analizės programiniai paketai, ArcGIS, neapibrėžtumo ir jautrumo analizei skirtas programų paketas SUSA, naujausi klimato modeliavimo ir prognozavimo įrankiai (CMIP5).

Projekte bus atlikta ilgalaikė vandens ekosistemų gyvūnų produktyvumo bei biologinės įvairovės pokyčių prognozė. Gauti  rezultatai bus panaudoti rekomendacijoms, kaip kintant klimatui išsaugoti  upių ir Kuršių marių  žuvų rūšinę įvairovę ir išteklius, parengti.

Projekto koordinatorius - Lietuvos energetikos institutas.
Projekto partneriai - Aleksandro Stulginskio universitetas, Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimų centras.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113