select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
ES SF parama
Horizontas 2020
LEI 7BP projektai
LEI 6BP projektai
LEI 5BP projektai
EURATOM - LEI
TATENA
INTERREG
Pažangi energetika Europai
Nordic Energy Research Programme (NERP)
EUREKA
COST
SAVE II
Leonardo Da Vinci
LINSC
IRIS
Kiti projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Tarptautiniai projektai / ES SF parama / Mechatronikos mokslo infrastruktūros plėtra Lietuvos energetikos instituto Nacionaliniame atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centre

Kauno technologijos universitetas, kartu su partneriais Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Šiaulių universitetu, Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Fizinių ir technologijos mokslo centru, baigė penkerius metus trukusį VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008 projektą „Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas“. Projektas, kurio vertė – 1 349 629,29 EUR (Lietuvos energetikos instituto dalis 123 514,22 EUR)., finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Projekto pradžia – 2010 m. birželio 3 d., pabaiga – 2015 m. birželio 30 d. Mechatronikos mokslo infrastruktūros plėtra apėmė šias geografines teritorijas, atsižvelgiant į projekto partnerių alokacijos vietą: Kauno, Vilniaus, Panevėžio ir Šiaulių miestus. Išplėtota infrastruktūra yra skirta projekto dalyvių tolimesniam bendradarbiavimui, siekiant mechatronines sistemas diegti pramonėje, bei jaunųjų specialistų rengimui ir mechatronikos mokslo vystymui Lietuvoje.

Vykdant projektą LEI buvo įsigyta mokslinė tyrimo įranga ir prietaisai, tokie kaip kamera “Andor iStar ICCD” ir spektroskopas „Andor Shamrock 303“, dalelių sraute koncentracijos ir dydžių analizės aparatūra bei eksperimentinėje zonoje aplinkos parametrų palaikymo davikliai ir aušintuvai. Įsigyta įranga panaudota įvairaus kuro degimo procesų moksliniams tyrimams ir eksperimentinės (technologinės) plėtros darbams vykdyti bei demonstracinei veiklai vystyti, orientuojant moksleivius ir rengiant studentus kaip būsimus mechatronikos specialistus, taip reikalingus Lietuvos pramonei.

Projekto eigoje buvo vystomi liepsnos spektroskopijos ir optinio charakterizavimo tyrimai, maksimaliai išnaudojantys optinio stebėjimo privalumus:
•    Nutolusio ir nekontaktinio stebėjimo galimybė- palankesnė matavimo įrangos darbinė aplinka;
•    Neinvazinis tyrimas – nėra įtakos liepsnos struktūrai;
•    Greitas veikimas – stebimi momentiniai procesai pačioje liepsnoje, kurie atsispindi optinėje struktūroje.

Atlikti tyrimai suteikia visiškai naujas liepsnos tyrimų galimybes institute, kurios buvo neįmanomos su iki tol turima įranga. Šiuo metu įsisavinti tyrimai, nustatantys ryšį tarp kuro sudėties ir liepsnos cheminės struktūros, o tai leidžia prognozuoti degiklio darbo efektyvumą ir galimą teršalų susidarymą, naudojant įvairias naujas kuro rūšis. Instituto Nacionaliniam atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centre susiformavo nauja tyrimų kryptis - liepsnos spektroskopija ir optinis charakterizavimas.


Vykdant projektą LEI įsigyta mokslinė tyrimo įranga ir prietaisai.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2018. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113