select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Išduoti sertifikatai
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Archyvas
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Ginamos disertacijos / Kęstučio Biekšos daktaro disertacijos „Žaliųjų gyvenviečių energetinio ūkio modelis“ (04S) gynimas


2015 m. gruodžio 4 d. 10 val.

Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (AK-202 kab., Breslaujos g. 3, Kaunas)

KĘSTUTIS BIEKŠA

gins daktaro disertaciją tema

„ŽALIŲJŲ GYVENVIEČIŲ ENERGETINIO ŪKIO MODELIS“


(socialiniai mokslai, ekonomika – 04S)


Mokslinis vadovas – habil. dr. Valentinas KLEVAS
(Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
 
Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo  taryba:
 
prof. dr. Vytautas SNIEŠKA – pirmininkas
(Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
 
prof. habil. dr. Zigmas LYDEKA
(Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
 
prof. dr. Bronius NEVERAUSKAS
(Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
 
prof. dr. Violeta PUKELIENĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);
 
prof. dr. Gražina STARTIENĖ
(Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
 
Oficialieji oponentai:
 
prof. habil. dr. Jonas ČEPINSKIS
(Vytauto Didžiojo Universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S);

dr. Arvydas GALINIS
(Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).


Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
Atsiliepimus siųsti el. paštu  doktorantura@ktu.lt  

 Disertacijos santrauka (.pdf)

Anotacija
Pagrindinis žaliosios gyvenvietės energetinio ūkio modelio sudarymo tikslas – išnagrinėti vietovės energetinio ūkio veikimą esant skirtingoms to regiono energetinės sistemos būsenoms ir išorinėms sąlygoms, suformuoti vietovių energetinio ūkio ilgalaikės plėtros modelį, kuris praktiškai padėtų besikuriančioms žaliųjų gyvenviečių bendruomenėms nuosekliai ir darniai siekti užsibrėžtų tikslų, pamažu vis didesniu mastu panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) bendruomenės energijos poreikiams tenkinti. Energetiniam ūkiui suformuoti naudojamas procesų tinklinės sintezės (PTS) metodas (angl. process network synthesis method), kuris padeda analizuoti esamą energetinio ūkio situaciją ir suformuoti ekologinio energetinio ūkio struktūrą, parenkant optimalius energetinio ūkio plėtros variantus, tinkamus žaliųjų gyvenviečių energetinio ūkio formavimui. Žaliosios gyvenvietės energetinis ūkis suformuotas priimtiniausiu AEI įsisavinimo atveju sintezuojant įvairias AEI naudojančias technologijas ir kuriant prielaidas racionaliam AEI technologijų įgyvendinimui. Sudaryti energetinio ūkio ekologizavimo etapai sprendžia esamų gyvenviečių apsirūpinimo šilumos ir elektros energija galimybes ir apima kompleksinę AEI technologijų analizę, kuri suteikia sisteminį požiūrį į AEI technologijų taikymą regionuose ir skatina domėjimąsi cirkuliacine bei bendruomenine ekonomika, integruojant antroposferinius (žmogaus sukurtos sistemos) veiksnius į gamtinę aplinką.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113