select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Išduoti sertifikatai
Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Biblioteka
Leidiniai
Publikacijos
Naujienlaiškiai
Moksliniai žurnalai
Ginamos disertacijos
Archyvas
Stipendijos, fondų parama
Nuorodos
Skelbimai
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Informacija / Ginamos disertacijos / Aldona Jurgelėnaitė 2015 12 182015 m. gruodžio 18 d. 15 val.
Lietuvos energetikos instituto posėdžių salėje (AK-202 kab., Breslaujos g. 3, Kaunas)

ALDONA JURGELĖNAITĖ

gins daktaro disertaciją tema

„LIETUVOS UPIŲ VANDENS ŠILTOJO METŲ LAIKOTARPIO TERMINIS REŽIMAS IR JO PROGNOZĖ KLIMATO KAITOS SĄLYGOMIS“


(technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T)

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Brunonas GAILIUŠIS
(Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).


Aplinkos inžinerijos krypties disertacijos gynimo  taryba:
 
prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras STANIŠKIS – pirmininkas
(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);
 
prof. dr. Arūnas BUKANTIS
(Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06P);

doc. dr. Jolanta DVARIONIENĖ
(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);

prof. dr. Violeta MAKAREVIČIENĖ
(Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T);

prof. dr. Žaneta STASIŠKIENĖ
(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04 T).


Oficialieji oponentai:
 
prof. dr. Inga DAILIDIENĖ
(Klaipėdos universitetas, fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06P);
   
prof. dr. Arvydas POVILAITIS
(Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).


Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)
ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.
Atsiliepimus siųsti el. paštu  doktorantura@ktu.lt

 Disertacijos santrauka (.pdf)

Anotacija
Atliekant Lietuvos upių vandens terminio režimo tyrimus iki šiol daugiausiai dėmesio skirta vandens temperatūros pokyčiams dėl energetikos objektų ir tvenkinių poveikio augalijai ir gyvūnijai. Lietuvoje atlikta mažai tyrimų, susijusių su vandens temperatūros kaita, nėra upių vandens temperatūros prognozės.
Šio darbo tikslas yra įvertinti Lietuvos upių vandens šiltojo metų laikotarpio terminio režimo pokyčius, nustatant galimas jo kaitos tendencijas XXI a. bei įvertinti Lietuvos upių šiluminį nuotėkį (šilumos atsargas). Darbo objektas yra Lietuvos upių, kuriose stacionariai matuojama vandens temperatūra, vandens terminis režimas šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė–spalis).
Darbe atlikta išsami Lietuvos upių šiltojo metų sezono vandens temperatūros matavimų nuo 1945 iki 2010 m. duomenų analizė pagal vieningą metodiką. Pirmą kartą atlikta Lietuvos upių terminė klasifikacija pagal vandens temperatūrą; išskirtos 3 upių grupės (šilto, vėsaus ir šalto vandens). Sudarytas šiltojo metų laikotarpio (gegužė–spalis) upių vandens temperatūrų izolinijų žemėlapis, pagal kurį galima įvertinti neištirtų Lietuvos upių vandens temperatūrą. Nustatyta klimato ir vietos fizinių-geografinių veiksnių įtaka upių vandens temperatūrai šiltuoju metų laikotarpiu (gegužė–spalis). Naudojant upių vandens debitų ir vandens temperatūrų duomenis, apskaičiuotas didžiausių Lietuvos upių šiltojo metų sezono (gegužė–spalis) šiluminis nuotėkis (šilumos atsargos). Įvertinta klimato pokyčių įtaka upių vandens terminiam režimui, prognozuojant upių vandens šiltojo metų laikotarpio (gegužė–spalis) terminį režimą XXI a. pabaigai (2071-2100) pagal globalius klimato kaitos modelius (ECHAM ir HadCM3) ir emisijų scenarijus (A2 ir B1).

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113