select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2016 metai

2016/02/04 - Projekto VENBIS partnerių susitikimas2016 m. vasario 4 d. LEI vyko 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos
„Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektą „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos
(VENBIS)“
įgyvendinančių partnerių susitikimas.
Susitikimo metu aptarta projekto įgyvendinimo situacija ir pasiekti rezultatai.

LEI užduotys šiame projekte yra sudaryti Lietuvoje veikiančių vėjo elektrinių (VE) GIS duomenų bazę, įvertinti vėjo
energetikos plėtros situaciją ir galimybes bei nustatyti perspektyviausias VE plėtros teritorijas šalies savivaldybėse.

Bendra informacija apie projektą

Projekto koordinatorius – Lietuvos ornitologų draugija, partneriai – Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas ir LEI.

Bendras projekto tikslas - mažinti biologinės įvairovės nykimą Lietuvoje.

Projekto pagrindiniai uždaviniai:

 • identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir konfliktines
  vėjo energetikos plėtros požiūriu teritorijas;
 • parengti tokių teritorijų apsaugos ir vėjo energetikos darnios plėtros konfliktų valdymo priemones;
 • pateikti rekomendacijas dėl vėjo energetikos plėtros konfliktų mažinimo jautriose
  biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vietos lygmenyse

Laukiami rezultatai:
 • - bus aprašyti visi Lietuvoje veikiantys VE parkai (virš 350 kW galios) ir pavienės VE nuo 10 iki 350 kW galios:
  nustatytos jų tikslios koordinatės, susisteminti ir palyginti techniniai parametrai, tame tarpe ir VE poveikį
  biologinei įvairovei lemiantys parametrai, sudarytas VE išsidėstymo GIS žemėlapis;
 • - bus sudaryta teritorijos tinkamumo VE plėtrai nustatymo metodika, atliekama VE plėtrą reglamentuojančių
  teisės aktų analizė, įvertintas elektros tinklų pajėgumas savivaldybėse bei galimybės prijungti naujas VE ir jų
  parkus, atliekamas vėjingumo sąlygų bei vėjo energijos techninio potencialo savivaldybių teritorijose vertinimas,
  vadovaujantis VE plėtrai perspektyvių teritorijų identifikavimo kriterijais bei atsižvelgiant į apgyvendintų ir saugomų
  teritorijų išsidėstymą bus nustatytos ir GIS priemonėmis vizualizuotos VE plėtrai  perspektyvios teritorijos;
 • - bus atliekama savivaldybių teritorijų planavimo dokumentų analizė, juose numatytų VE plėtros zonų ir jų atitikimo
    perspektyvioms VE plėtrai teritorijoms Lietuvoje vertinimas;
 • - bus įvertintas galimas VE plėtros neigiamas poveikis atskiroms paukščių ir šikšnosparnių rūšims skirtingais
  jų gyvenimo sezonais ir sudaryti teritorijų jautrumo vertinimo GIS žemėlapiai visų tirtų (53) savivaldybių lygmenyje;
 • - bus parengta  vertinimo metodika, kurioje bus pateiktos rekomenduojamos paukščių ir šikšnosparnių tyrimų ir
  stebėsenos apimtys konfliktinėse teritorijose skirtingais VE parkų vystymo etapais (planavimo/PAV, statybos,
  veiklos), pateikti tyrimų, stebėsenos, poveikio vertinimo metodai.


    

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113