select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2016 metai

2016/12/01 - Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių prognozavimo mokymai


Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių prognozavimo mokymai


LEI mokslininkai organizavo penkių dienų mokymus Lietuvos Respublikos aplinkos, energetikos, susisiekimo ir žemės ūkio ministerijų bei Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės miškų tarnybos specialistams


Įgyvendinant Norvegijos partnerystės projektą „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas“, Lietuvos energetikos instituto (LEI) Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos mokslininkai parengė Nacionalinių išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau - ŠESD) prognozių rengimo metodines gaires ir organizavo penkių dienų mokymus Lietuvos Respublikos aplinkos, energetikos, susisiekimo ir žemės ūkio ministerijų bei Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės miškų tarnybos specialistams, atsakingiems už nacionalinių išmetamųjų ŠESD kiekio prognozių parengimą atskiruose sektoriuose (energetika, transportas, pramonė, žemės ūkis, atliekos).

Nors Lietuvoje į atmosferą išmetama palyginti nedaug ŠESD, šalis reikšmingai prisideda prie bendro pasaulio ir Europos Sąjungos siekio švelninti klimato kaitos pasekmes ir užtikrinti, kad vidutinė pasaulio temperatūra kiltų gerokai mažiau nei 2°C nuo pramonės revoliucijos laikų. Tinkamas ŠESD išmetimų prognozavimas yra svarbi priemonė, padedanti vertinti pažangą vykdant prisiimtus įsipareigojimus, numatyti ateities tendencijas ir galimybes prisidėti prie globalių ŠESD išmetimų į atmosferą mažinimo tikslų. Per ilgus metus LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje sukaupta didelė energetikos sektoriaus raidos modeliavimo, poreikių prognozavimo, ŠESD apskaitos ir energetikos ryšių su kitomis ūkio šakomis analizės patirtis, kuria buvo dalinamasi su dalyviais. Mokymų metu pristatytos LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje parengtos ŠESD kiekio prognozių rengimo metodinės gairės ir praktiniam ŠESD kiekių prognozavimui skirtos metodikos, modeliai ir priemonės. „Pirmą kartą parengtos ir pristatytos ŠESD prognozių rengimo metodinės gairės atskiriems Lietuvos ūkio sektoriams buvo labai reikalingos, atsižvelgiant į griežtėjančius Europos Komisijos ir JTBKKK sekretoriato reikalavimus. Tikimės, kad LEI parengtos metodinės prognozių gairės ir sukurtos skaičiuoklės, su kuriomis išsamiai susipažinome mokymų metu, palengvins specialistų, atsakingų už ŠESD prognozes, darbą ir pagerins Lietuvos rengiamų nacionalinių ataskaitų kokybę“ - teigė mokymuose dalyvavusi Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos politikos skyriaus vyriausioji specialistė Emilija Šaulytė.

Mokymai buvo glaudžiai siejami su praktika, todėl dalyviai ne tik išklausė teorines paskaitas, bet ir patys išbandė programinę įrangą bei LEI sukurtas priemones, skirtas emisijoms prognozuoti. Realių situacijų analizė išryškino institucijų bendradarbiavimo svarbą: su ŠESD susijusios problemos nėra vienos institucijos rūpestis, todėl ir prognozuojant emisijas yra būtinas glaudus suinteresuotų vyriausybinių ir mokslo institucijų bendradarbiavimas. Bendradarbiavimo poreikį dar labiau sustiprina tai, kad ŠESD emisijų prognozavimas yra neatsiejamas nuo šalies ūkio šakų raidos ir jų tarpusavio sąsajų analizės.


© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113