select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2017 metai

2017/10/25 - Aptartos instituto mokslininkų galimybės prisidėti prie Ukrainos energetikos sektoriaus vystymo

Šiuo metu Lietuvos ir Ukrainos elektros energetikos sektoriuose vyksta plataus masto pokyčių, susijusių su atsinaujinančių energijos išteklių technologijų integracija, išmaniųjų tinklų technologijų diegimu, siekiant padidinti tinklų valdomumą, patikimumą ir efektyvumą. Abiejose šalyse vykdomi labai panašūs darbai, apimantys ir sinchronizacijos klausimus su žemyninės Europos elektros tinklais, bei elektros ir galios atsargų rinkų kūrimu/plėtra ir integracija.

Ukrainos elektros energetikos sektoriaus organizacijų kvietimu š. m. rugsėjį Kijeve buvo suorganizuoti trijų dienų susitikimai su Lietuvos energetikos institutu ir Mokslo, inovacijų technologijų agentūra (MITA), kuri prisidėjo organizuojant šiuos susitikimus.

Susitikimai, kuriuose dalyvavo abiejų šalių ekspertai, vyko pagrindinėse organizacijose, prisidedančiose formuojant Ukrainos energetikos politiką: Nacionaliniame Ukrainos technikos universitete, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Elektrodinamikos institute ir CIGRE organizacijoje.

CIGRE organizacija įkurta 1921 m. ir yra didelių elektros energetikos sistemų taryba, veikianti ne pelno siekiančios  tarptautinės asociacijos principais bei remianti viso pasaulio elektros energetikos sistemų ekspertų bendradarbiavimą per 58 nacionalinius komitetus. Organizacijos veikloje dalyvauja mokslininkai, inžinieriai, tiekėjai, sprendimų priėmėjai iš daugiau kaip 90 Pasaulio šalių. 2016-2018 m. Ukrainos nacionalinis komitetas pirmininkauja regioniniam pietryčių Europos komitetui.

Susitikimuose dalyvavo Ukrainos valdžios, asociacijų, elektros tinklų operatorių, elektrinių, projektavimo organizacijų ir rangovų įmonių bei mokslo atstovai.

Lietuvos energetikos institutui atstovavo direktorius dr. Sigitas Rimkevičius, pristatydamas instituto vykdomas veiklas, tarptautinius projektus bei turimas kompetencijas, ir Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos vadovas dr. Virginijus Radziukynas, pristatydamas vykdomus tyrimus elektros energetikos srityje bei ES politiką, susijusią su elektros energetikos sistemų (apimant ir išmaniųjų tinklų technologijas) vystymu. MITA atstovavo Mantas Našlėnas.

Susitikimų metu buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Lietuvos energetikos instituto ir Nacionalinio Ukrainos technikos universiteto bei Ukrainos nacionalinės mokslų akdemijos Elektrodinamikos instituto, siekiant vykdyti bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus, susijusius su tyrimais ir verslo įmonių konsultavimu, itin daug dėmesio skiriant paraiškų teikimui į  tarptautines tyrimų programas, taip sutelkiant ir panaudojant turimas kompetencijas.

Lietuvos energetikos instituto ir MITA atstovų nuomone, susitikimai buvo itin sėkmingi ir produktyvūs, jų metu sutartos tolesnės galimos bendrų darbų kryptys, kurių praktiniai rezultatai būtų pritaikyti diegiant išmaniųjų tinklų sprendimus Ukrainos elektros tinkluose, vykdant sinchronizacijos su žemyninės Europos elektros tinklais darbus, rengiant Ukrainos nacionalinę energetikos strategiją, atsižvelgiant į energetinį saugumą.

Artimiausiu metu numatyti susitikimai Ukrainoje, vienas jų  – Ukrainos Energetikos ir anglies pramonės ministerijoje, bei Lietuvoje, siekiant toliau plėtoti bendradarbiavimą ir vykdyti konkrečias veiklas, kurios duotų naudos abiejų šalių energetikos sektoriams.


LEI ir MITA delegacija Ukrainoje
LEI archyvo nuotr.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113