select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2017 metai

2017/12/01 - Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektus, skirtus stažuočių po doktorantūros studijų skatinimui


Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Grafeno oksido ir pereinamųjų metalų oksidų nanostruktūrizuotų kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0013. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

Projekto metu bus vykdomi moksliniai tyrimai, įgytos naujos žinios ir mokslinė patirtis apie redukuotu grafeno oksidu modifikuotus nanostruktūrizuotus hibridinius kompozitus, jų struktūrą bei savybes. Projekto eigoje bus atliekama grafeno oksido sintezė, sluoksnių formavimas ir lazerinės apšvitos grafeno oksido struktūrai ir savybėms įvertinimas bei metalo oksido hidrinimas ir nanostruktūrizavimas, suformuojamos grafeno oksido-metalo oksido dangos. Taikant lazerinį grafeno oksido redukcijos metodą bus suformuoti grafenu modifikuoti nanostruktūrizuoti hibridiniai kompozitai, ištirta jų cheminė sudėtis, paviršiaus morfologija, struktūrą ir elektrinės savybės. Prognozuojama, kad hibridinis kompozitas galėtų būti efektyviai panaudotas naujos kartos superkondensatorių elektrodų kūrimui.

Projekto trukmė: 2017-12-01 – 2019-11-30

Projekto tikslas – suformuoti grafenu modifikuotus nanostruktūrizuotus hibridinius kompozitus ir ištirti jų struktūrą bei savybes.

Uždaviniai:
1.    Lazerinio stendo, skirto lokaliai grafeno oksido redukcijai atlikti, konstravimas.
2.    Grafeno oksido vandeninių dispersijų gavyba, jo sluoksnių formavimas, lazerinės apšvitos grafeno oksido struktūrai ir savybėms įvertinimas.
3.    Grafenu modifikuotų nanostruktūrizuotų hibridinių kompozitų formavimas, apšvita, struktūros ir savybių tyrimas.


Rezultatai:

Suformuoti grafenu modifikuoti nanostruktūrizuoti hibridiniai kompozitai ir ištirta jų cheminė sudėtis, paviršiaus morfologija, struktūra ir elektrinės savybės. Mokslinių tyrimų pagrindu bus parengtos dvi publikacijos (statusas: priimtas ir įteiktas) mokslo žurnaluose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS). Tarptautinėje konferencijoje stendinio pranešimo forma bus pristatyta dalis mokslinio tyrimo rezultatų.

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113