select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
ES SF parama
Horizontas 2020
LEI 7BP projektai
LEI 6BP projektai
LEI 5BP projektai
EURATOM - LEI
TATENA
INTERREG
Pažangi energetika Europai
Nordic Energy Research Programme (NERP)
EUREKA
COST
SAVE II
Leonardo Da Vinci
LINSC
IRIS
Kiti projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Tarptautiniai projektai / ES SF parama / Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas

 
Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Plazmocheminis reaktorius pavojingų atliekų apdorojimui: sukūrimas, gamyba, tyrimas ir pritaikymas“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0069 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2- LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

Pastaruoju metu plazminio pavojingų medžiagų apdorojimo galimybės pasaulinėje praktikoje plačiai tyrinėjamos, tačiau Lietuvoje ir daugelyje kitų besivystančių šalių dar nerealizuotos. Atliekų šalinimo įmonės neturi galimybės neutralizuoti atliekų, savo sudėtyje turinčių pavojingų medžiagų, nes jų technologiniuose įrenginiuose negalima pasiekti aukštesnės nei 1100 C temperatūros. Todėl šio projekto tikslas – sukurti plazminio atliekų skaidymo proceso mokslinius pagrindus, suprojektuoti, pagaminti ir ištirti inovatyvų eksperimentinį plazmocheminį tūrinį reaktorių. Bus projektuojamas, gaminamas, tiriamas ir pritaikomas tūrinis plazmocheminis reaktorius, besiskiriantis nuo anksčiau sukurtų tuo, kad jame dega nejudantis elektros lankas, pasiekiama žymiai aukštesnė proceso temperatūra ir prailginama medžiagų dislokacijos trukmė reakcinėje lanko zonoje. Tai leis žymiai praplėsti apdorojamų medžiagų sąrašą, ir suskaidyti visas pavojingas medžiagas. Bus sukurta unikali plazminė aplinka, kurioje gali vykti cheminiai procesai, nevykstantys normaliomis sąlygomis terminio atliekų perdirbimo įrenginiuose.Darbui atlikti siūlomas pavojingų atliekų šalinimo eksperimentinis įrenginys su 100 kW galios plazmotronu, kai plazmą sudarančio oro srautas sieks tik 2-5 g/s. Reaktorius bus gaminamas iš plieninio vandeniu aušinamo apvalkalo, iš vidaus futeruoto šamotinėmis plytomis ir cirkonio oksido iškloja, išlaikančia iki 2000 0C temperatūrą. Eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai bus atliekami Lietuvos energetikos instituto Plazminių technologijų laboratorijoje. Įrenginyje bus realizuojamas plazminis organinių ir neorganinių medžiagų neutralizavimo procesas, nustatyti įrenginio technologiniai parametrai, ištirtas plazminio įrenginio efektyvumas, nustatytos gautų produktų sudėtis ir savybės.

Projekto tikslas – Sukurti plazminio atliekų skaidymo proceso mokslinius pagrindus, suprojektuoti, pagaminti ir ištirti inovatyvų eksperimentinį plazmocheminį tūrinį reaktorių.

Projekto uždavinys – Atlikti mokslinius tyrimus, realizuoti organinių ir neorganinių medžiagų skaidymo procesą, ištirti įrenginio charakteristikas, šiluminius, dinaminius ir heterogeninius procesus bei teršalų neutralizavimo efektyvumą ir ekonomiškumą.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113