select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2018 metai

2018/02/12 - LEI mokslininkai kurs medžiagas, skirtas biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0175 finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti regimojoje šviesoje aktyvius fotokatalizatorius, tinkančius daugkartinei efektyviai biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai.

Gretutinis projekto tikslas - vykdant aukšto lygio mokslinius tyrimus, per bendrą patyrusių bei jaunųjų tyrėjų praktinę veiklą ir mokslinį bendradarbiavimą, pakelti Lietuvos tyrėjų mokslinę kvalifikaciją, įgyti daugiau žinių ir gilesnį procesų suvokimą.

Projekto uždavinys – vykdant bendrus aukšto lygio patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tyrimus, fizikiniais metodais sintezuoti TiO2 bei ZnO pagrindo fotokatalizatorius ir sistemingomis jų sudėties, struktūros bei kitų savybių modifikacijomis juos optimizuoti efektyviai daugkartinei regimąja šviesa aktyvuotai biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai

Projekto rezultatai

Projekto metu tikimasi sukurti keletą skirtingų TiO2 ir ZnO pagrindo fotokatalizatorių modifikacijų, kuriomis būtų galima efektyviai dezinfekuoti įvairias kompleksinio biologinio užterštumo nuotekas susidarančias tokiose ekologiniu požiūriu rizikingose vietose kaip skerdyklos, ligoninės ir pan. Egzistuojantys daugkartinio fotokatalizatorių panaudojimo iššūkiai bus sprendžiami atliekant tikslines fotokatalizatorių sudėties ir konstruktyvo modifikacijas. Be šių taikomųjų-technologinių sprendimų, įgyvendinant projektą taip pat bus pakelta tyrėjų kompetencija, publikuoti aukšto lygio moksliniai straipsniai ir sukurta kita mokslo produkcija.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas Lietuvos mokslo taryba

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113