select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2019 metai

2019/05/27 - ETSON seminaras apie branduolių sintezės reaktorių saugos klausimus


ETSON (angl. European Technical Safety Organisations Network) vienija Europos techninės saugos organizacijas, konsultuojančias ir teikiančias ekspertinę paramą branduolinių elektrinių saugos priežiūros institucijoms kiekvienoje valstybėje. Šiose organizacijose sutelktas mokslinis potencialas ir geriausios žinios, padedančios kompetentingoms institucijoms užtikrinti efektyvią branduolinės energetikos objektų saugos kontrolę. Tačiau techninės saugos organizacijų veikla neapsiriboja tik branduolinės energetikos objektų tyrimais, jose dirbantys ekspertai nuolat plečia savo mokslines žinias ir kuria naujus tyrimo metodus. 2019 m. gegužės 27 d. Lietuvos energetikos institute įvyko ETSON seminaras, skirtas branduolių sintezės reaktorių saugos klausimams aptarti. Be LEI atstovų, diskusijose dalyvavo ekspertai iš Slovėnijos Jozef Stefan instituto, Vokietijos reaktorių ir įrangos saugos organizacijos GRS, Italijos tyrimų centro ENEA ir Prancūzijos radiacinės ir branduolinės saugos institucijos IRSN. Seminare dalyvavo ir H2020 projekto EUROfusion vykdytojai, atsakingi už projektuojamo branduolių sintezės reaktoriaus DEMO saugos vertinimą.

EUROfusion saugai skirto darbų paketo („Safety“) vadovė M. T. Porfiri (ENEA, Italija) pristatė Europos kelrodį elektros gamybos link, panaudojant branduolių sintezės energiją. Šis dokumentas užtikrina, kad vykdant mokslinius tyrimus, nebūtų pamirštas pagrindinis tikslas – pasiekti, kad iki 2050 metų elektra būtų gaminama branduolių sintezės principu veikiančioje elektrinėje. Vėliau M. T. Porfiri apžvelgė ir po ITER planuojamo DEMO reaktoriaus saugos vertinimo klausimus bei ateities iššūkius. D. Perrault (IRSN, Prancūzija) aptarė Prancūzijoje statomo ITER reaktoriaus saugos vertinimo patirtį ir klausimus, kylančius vykdant statybos darbus, bei jų sprendimo būdus. ITER projektavimo, statybos ir saugos priežiūros patirtys yra ypač svarbios, ateityje planuojant elektros gamybą tokio tipo jėgainėse.

E. Urbonavičius (LEI) trumpai apžvelgė deterministinei saugos analizei taikomus kompiuterinius programų paketus. D. Vola (IRSN, Prancūzija) pristatė programų paketą ASTEC ir planus jį pritaikyti branduolių sintezės principu veikiančių įrenginių saugai įvertinti. F. Mascari (ENEA, Italija) apžvelgė programų paketų validacijos (patvirtinimas, kad programų paketai gali būti taikomi iškeltiems saugos klausimams spręsti) metodus ir iššūkius. A. Volkanovski (Jožefo Stefano institutas, Slovėnija) apžvelgė tikimybinius tyrimo metodus ir jų taikymą branduolių sintezės reaktoriams vertinti. T. Pinna (ENEA, Italija) apžvelgė atliktą išsamią DEMO reaktoriaus sistemų analizę ir pasirinktus avarijų scenarijus deterministinei analizei atlikti. D. Dongiovanni (ENEA, Italija) apžvelgė DEMO įrangos patikimumo vertinimo metodus ir galimybes pasiekti branduolių sintezės principu veikiančių elektrinių patikimą eksploataciją.

Posėdyje vyko aktyvios diskusijos dėl kylančių saugos vertinimo klausimų ir galimybių visoms ETSON organizacijoms įsitraukti į branduolių sintezės principu veikiančių elektrinių saugos klausimų sprendimą. Visi sutarė, kad šiuo metu yra dar daug neatsakytų klausimų ir yra plačių galimybių plėtoti esamus bei kurti naujus tyrimo metodus, įtraukiant plačią ekspertų bendruomenę.© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113