select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Naujienų archyvas
2020 metai
2019 metai
2018 metai
2017 metai
2016 metai
2015 metai
2014 metai
2013 metai
2012 metai
2011 metai
2010 metai
2009 metai
2008 metai
2007 metai
2006 metai
2005 metai
2004 metai
2003 metai
2002 metai
Renginiai
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Informacija
Tarptautiniai projektai
Doktorantūra
Karjera
   spausdinti

Naujienos / Naujienų archyvas / 2019 metai

2019/08/29 - Įvyko Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis


2019 m. rugpjūčio 29 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Lietuvos energetikos instituto (toliau – instituto) Mokslo tarybos posėdis. Po Instituto Mokslo tarybos narių susipažinimo posėdžio pradžioje, peržvelgtas ir svarstytas Instituto Mokslo tarybos darbo reglamentas, aptarti pakeitimai. Instituto Mokslo tarybos pirmininku išrinktas Instituto Degimo procesų laboratorijos vadovas dr. Nerijus Striūgas, pirmininko pavaduotoju – Instituto Branduolinių įrenginių laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Raimondas Pabarčius. Instituto Mokslo tarybai trumpai pristatytas Instituto Mokslo tarybos nuolatinių komisijų veiklų pobūdis, išsamesnis komisijų funkcijų pristatymas numatytas artimiausio posėdžio metu.

Instituto direktorius Sigitas Rimkevičius naujai išrinktai Instituto Mokslo tarybai trumpai pristatė LEI padalinių veiklą ir jų darbo sinergiją, instituto MTEP veiklos kryptis, strateginius tikslus ir uždavinius, veiklos rezultatų rodiklius, dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, bei pakvietė toliau efektyviai didinti instituto kompetencijas ir siekti didesnės politikos, mokslo ir inovacijų, pramonės, energetikos sektoriaus įmonių ir savivaldos integracijos ir bendradarbiavimo įgyvendinant Lietuvos užsibrėžtus uždavinius. Instituto Mokslo taryba vienbalsiai išreiškė norą padėti Institutui būti adaptyvia ir stipria organizacija.

Posėdžio metu instituto direktorius Sigitas Rimkevičius Instituto Mokslo tarybos nariams pristatė kandidatus Direktoriaus pavaduotojo pareigoms atlikti.


© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2019. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113