2016 - Starmaker
2014/09/05 - Lietuvos energetikos sektoriaus perspektyvinės plėtros analizė atsižvelgiant į ES strategines iniciatyvas energetikos srityje
2016 - Naujienų archyvas
2016/09/01 - (old) AB LITGRID leidžiamas rugpjūčio mėn. leidinys „Žvilgsnis į energetiką“
2016/05/12 - Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos rengimo ir viešinimo medžiaga
2017/10/16 - Skelbiami 2017 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursai
2017/10/17 - Iškilus energetikas Pranas Noreika pasveikintas 90 metų jubiliejaus proga
2017/10/17 - Atnaujinta Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija pateikta Vyriausybei
2017/10/19 - Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
2017/10/20 - Kosmoso pramonės kompanijos „YUZHNOYE“ (Ukrainos Respublika) atstovų vizitas institute
2017/10/13 - Utenos ir Žiežmarių moksleiviai institute supažindinti su vėjo energetika
2017/10/07 - LEI jaunieji mokslininkai dalyvavo pažintiniame žygyje po Šakių krašto apylinkes
2017/11/09 - Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektus, skirtus studentų gebėjimų ugdymui
2017/11/03 - Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas
2017/10/06 - Vilniaus ir Šalčininkų moksleiviai institute supažindinti su vandenilio energetika
2017/10/25 - Aptartos instituto mokslininkų galimybės prisidėti prie Ukrainos energetikos sektoriaus vystymo
2017/11/09 - Fusion In Europe (2017 nr. 3) branduolių sintezės tyrimų naujienos - EUROfusion informacinis leidinys
2017/11/12 - Lietuvos mokslui atsiveria galimybės bendradarbiauti su Ukraina
2017/11/14 - 16-as Lietuvos energetikos instituto programos „Horizontas 2020“ projektas
2017/11/14 - Lietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo į doktorantūrą konkursą energetikos ir termoinžinerijos (06T) mokslo kryptyje