2018/01/22 - LEI Mokslo tarybos posėdis


2018 m. sausio 18 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdžio metu patvirtinti 2018 m. instituto finansinės
veiklos nuostatai, kuriuos Tarybai pristatė N. Striūgas. Instituto direktorius S. Rimkevičius Tarybos nariams pristatė
apibendrintus Ilgalaikių institucinių MTEP programų* 2017 m. rezultatus. Posėdžio metu taip pat svarstyta bei patvirtinta iš
Valstybės biudžeto finansuojamų mokslinių tyrimų programa, pristatyti LEI mokslo padalinių (Plazminių technologijų
laboratorijos ir Vandenilio energetikos technologijų centro) pasiekimai ir veiklos planai, patvirtintas instituto Mokslo Tarybos
2018 m. planas.

* – Ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus,
kryptingus, turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, kuriems
reikalingos kolektyvinės tyrėjų pastangos ir kuriuos vykdo viena institucija.


LEI Mokslo tarybos posėdis 2018-01-18
L. R. Žiemio (LEI) nuotr.