2019/09/24-25 - ES programos „Horizontas 2020“ projekto iDistributedPV darbinis susitikimas


2019 m. rugsėjo 24-25 d. Lietuvos energetikos institute vyko ES programos „Horizontas 2020“ projekto iDistributedPV (Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on Solar PV, Energy Storage Devices and Active Demand Management) darbinis susitikimas. Susitikimo metu aptarta projekto eiga, pasidalinta pasiektais rezultatais. Projekto dalyviai aplankė Vandenilio energetikos technologijų centrą – apžiūrėjo turimą įrangą, susipažino su tyrimų kryptimis, galimybėmis bei pasiekimais.

Projekto iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įrangos integracija, energijos saugojimu, monitoringu, valdymo strategijomis bei procedūromis, aktyviu poreikio valdymu, pažangiomis technologijomis ir procedūrų integravimu į galios paskirstymo sistemą pagal rinkos kriterijus. Šis projektas vystys „prosumer“ idėją: tai asmuo, kuris vartoja bei gamina elektros energiją savo vidinėje infrastruktūroje (fotovoltiniai elementai). iDistributedPV taps pagrindine Europos Sąjungos erdve fotovoltinių elementų platinimui: steigėjai, įrangos gamintojai, skirstomųjų tinklų atstovai, energetikos politikos ekspertai, MTEP atstovai dirbs kartu plėtojant prieinamus sprendimus bei pateiks verslo ir vadybos modelius šiems sprendimams. Labiausiai perspektyvūs sprendimai bus įgyvendinti pagal techninius ir ekonominius kriterijus (kiekvienam sprendimui bus atlikta išlaidų-naudos analizė) penkiuose skirtinguose realiuose Europos paskirstymo tinkluose (Graikija, Lietuva, Ispanija, Lenkija ir Vokietija) atsižvelgiant į skirtingą klimatą, reguliavimą ir technines sistemas. Įteisinimo procesas bus svarbus argumentas norint įtikinti suinteresuotas energetikos šalis (skirstomieji tinklai, įrangos gamintojai, energetikos institucijos, politikos veikėjai, ir t. t.) dėl efektyviausių platinamų fotovoltinių elementų sprendimų tinkamumo, tokių kaip pažangios elektros energijos tiekimas.