2019/10/08 - Egipto branduolinės energetikos specialistų stažuotė


uo šių metų rugsėjo 30 iki gruodžio 20 dienos LEI vieši Egipto Arabų Respublikos branduolinės energetikos specialistės:

Hend Mohammed Elsayed SAAD
Basma Mahmoud Mohammed Fouad BORAI

iš Egipto branduolinės ir radiologinės reguliavimo tarnybos (Egyptian Nuclear & Radiological Regulatory Authority (ENRRA).

Stažuotės metu Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos specialistai supažindina Egipto branduolinės energetikos specialistes su branduolinių reaktorių neutroninės kinetikos procesų modeliavimu taikant SCALE 6.1 programų paketą. Ši stažuotė vykdoma pagal Europos branduolinės saugos mokymo ir konsultavimo instituto (ENSTTI) koordinuojamą ir Europos Komisijos bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonių (INSC) finansuojamą projektą „Branduolinio reguliavimo tarnybų ir jų techninių saugos institucijų ekspertų konsultavimas ir mokymai, siekiant kurti ar stiprinti branduolinio reguliavimo ir techninius pajėgumus“.

Mes, kaip dalyvaujantys ENSTTI veikloje, pravedame stažuotę pagal ENSTTI metodologiją, perteikiant mūsų specialistų žinias paskaitų ir konsultacijų metu. Stažuotojos taip pat atlieka individualias užduotis, kurių atlikimą vertina mūsų reaktorių neutroninės kinetikos specialistai. Stažuotė pasibaigs stažuotojų atlikto darbo, kurį vertins LEI ir ENSTTI darbuotojai, pristatymu.

Norisi pažymėti, kad Basmai BORAI tai jau antroji stažuotė LEI. Po pirmosios stažuotės, kuri vyko praeitais metais ji nutarė pratęsti savo mokymąsi kiek kitoje srityje ir pasiūlė mums organizuoti naują stažuotę, pritraukiant kitus LEI specialistus. Tai rodo kad mūsų darbuotojai jau įgijo pasitikėjimą.