2020/04/16 - Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas


Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą


eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

1.    Mokslinio darbo tema: sunkiųjų avarijų branduolinėse jėgainėse metu apsauginiame kiaute vykstančių procesų, įskaitant ir liepsnos sklidimą, skaitiniai tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
2.    Mokslinio darbo tema: pernešimo procesų tyrimai branduolių skilimo ir sintezės įrenginiuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).


eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

1.    Mokslinio darbo tema: radiacinių procesų tyrimas branduolių sintezės įrenginiuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
2.    Mokslinio darbo tema: energetinio saugumo ir ypatingos svarbos energetikos infrastruktūrų bei jų rizikos vertinimo metodų kūrimas ir jų taikymas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.).


eiti mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

1.    Mokslinio darbo tema: pernašos procesų, esant atitrūkstantiems tekėjimams kanaluose su staigiais skerspjūvio pokyčiais, tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (1,0 et.);
2.    Mokslinio darbo tema: masės ir šilumos mainų tyrimai skaitinės hidrodinamikos metodais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (0,5 et.).


eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos tyrimai skaitiniai molekulinės dinamikos metodais (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), (0,5 et.);


Pretendentai pateikia:


Dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės 20 d. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Esant karantino sąlygoms, dokumentus siųsti el. paštu Svetlana.Petraitiene@lei.lt.

Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus galima rasti:
www.lei.lt → Darbuotojams → Instituto veiklos dokumentai Konkursų, atestacijos dokumentai arba www.lmt.lt → Disertacijos ir konkursai pareigoms → Lietuvos mokslo ir studijų konkursų eiti pareigas duomenų bazė → Institucijų sąrašas Lietuvos energetikos institutas.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt, www.lei.lt.