Vizija

Tapti Europos Sąjungos šalių lygio mokslo ir technologijų kompetencijos centru, kuriame vykdomi procesų, reiškinių ir dėsningumų tyrimai gamtinėse, techninėse ir ekonominėse sistemose, susijusiose su ateities energetika, turimo Lietuvos energetinio ūkio ir kitų šakų efektyviu ir saugiu funkcionavimu, įtakos aplinkai mažinimu ir sparčiu atsinaujinančių energijos šaltinių įsisavinimu. Glaudžiai bendradarbiauti su Europos Sąjungos ir kitų valstybių giminingais tyrimų centrais ir institutais.


Misija

Vykdyti energetikos, termoinžinerijos, matavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos sričių tyrimus ir kurti inovacines technologijas, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauti studijų procesuose, perkelti taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradimus į pramonę ir verslą, konsultuoti valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones klausimais, susijusias su Lietuvos darnios energetikos plėtra, aktyviai bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis rengint specialistus Lietuvos mokslui ir ūkiui.

Tikslai