Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos pirmininkas

Habil. dr. Eugenijus Ušpuras 

Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas

Dr. Jūratė Kriaučiūnienė

 


Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos narių sąrašas 

 

 
Dr. Rimantas Bakas, AB "Kauno energija" generalinis direktorius                                                     
Dr. Arvydas Galinis, Lietuvos energetikos instituto
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas.                                                                                                      
Dr. Albertas Grybėnas, Lietuvos energetikos instituto
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos
vyresnysis mokslo darbuotojas                                                                                                                      
Skirmantas Junevičius, AB "Amber grid" Inžinerinio departamento direktorius                                                                                                                                   
Rymantas Juozaitis, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas
Habil. dr. Algirdas Kaliatka, Lietuvos energetikos instituto
Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas

Mindaugas Keizeris, AB „Lietuvos energijos gamyba“, stebėtojų tarybos pirmininkas, UAB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius
Dr. Jūratė Kriaučiūnienė, Lietuvos energetikos instituto
Hidrologijos laboratorijos vadovė
Dr. Mantas Marčiukaitis, Lietuvos energetikos instituto
Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos vadovas
Dr. Nerijus Pedišius, Lietuvos energetikos instituto
Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorijos vadovas
Dr. Robertas Poškas, Lietuvos energetikos instituto
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas

Dr. Gediminas Rainys, AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų departamento direktorius
Dr. Nerijus Striūgas, Lietuvos energetikos instituto
Degimų procesų laboratorijos vadovas
Habil. dr. Eugenijus Ušpuras,  Lietuvos energetikos instituto
Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas
                                                                                                                   
Dr. Vitas Valinčius, Lietuvos energetikos instituto
Plazminių technologijų laboratorijos vadovas