Administravimo padalinys (01)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 • Direkcija  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Sigitas Rimkevičius  direktorius  204-AK  401924  Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
 Andrius Tamošiūnas  direktoriaus pavaduotojas  232-AK  401999  Andrius.Tamosiunas@lei.lt
 Rolandas Urbonas  direktoriaus pavaduotojas  406-AK  401832  Rolandas.Urbonas@lei.lt
 Rūta Vaškienė  administratorė-referentė  201-AK  401805  rastine@lei.lt
 Daiva Šiaučiūnienė  kokybės sistemos vadovė  228-AK  401808  Daiva.Siauciuniene@lei.lt
 • Vidaus audito tarnyba  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Rita Polianskienė  vidaus audito tarnybos vadovė  207-AK  401803  Rita.Polianskiene@lei.lt
 • Raštinė, archyvas  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Aistė Stragienė  MTEPIPS rinkodaros paslaugų specialistė ir archyvarė  218-AK  401811  Aiste.Stragiene@lei.lt
 Adomas Minkevičius  viešųjų ryšių specialistas  401-AK  401829  Adomas.Minkevicius@lei.lt
 Zita Cvilikienė  klasifikatorių tvarkytoja  402-AK  401828  Zita.Cvilikiene@lei.lt
 Jūratė Kulčickytė-Gutaitė  vertėja  403-AK  401826  gutaite@gmail.com
 Vytautas Požėra  reklamos vadybininkas  403-AK  401826  Vytautas.Pozera@lei.lt
 Alina Varnaitė  inžinierė  405-AK  401835  Alina.Varnaite@lei.lt
 Liudvikas Žiemys  fotografas  439-AK  401834  Liudvikas.Ziemys@lei.lt
 • Buhalterija  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Vanda Vilčinskienė  vyriausioji buhalterė  235-AK  401807  Vanda.Vilcinskiene@lei.lt
 Danutė Janušauskienė  vyriaus. buh. pavaduotoja  239-AK  401806  Danute.Janusauskiene@lei.lt
 Aušra Drūtienė  vyresn. buhalterė  215-AK  401989  Ausra.Drutiene@lei.lt
 Ilona Kieliuvienė  buhalterė  239-AK  401806  Ilona.Kieliuviene@lei.lt
 Violeta Plikšnienė  ekonomistė  234-AK  401831  Violeta.Pliksniene@lei.lt
 Birutė Prikšaitienė  buhalterė  229-AK  401817  Birute.Priksaitiene@lei.lt
 Violeta Pšilenskienė  buhalterė  239-AK  401806  Violeta.Psilenskiene@lei.lt
 Asta Šimkonienė  vyr. buhalterė  229-AK  401817  Asta.Simkoniene@lei.lt
 Rima Žigutienė  vyr. buhalterė  213-AK  401818  Rima.Zigutiene@lei.lt
 • Personalo skyrius, doktorantūra, teisininkai  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Svetlana Petraitienė  personalo skyriaus vadovė  217-AK  401815  Svetlana.Petraitiene@lei.lt
 Indrė Kaščionienė  personalo skyriaus darbuotoja  216-AK  401816  Indre.Kascioniene@lei.lt
 Jolanta Kazakevičienė  studijų administratorė  233-AK  401809  Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
 Neringa Mažutaitė  teisininkė  405/1-AK  401823  Neringa.Mazutaite@lei.lt
 • Informacinių technologijų skyrius  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Linas Liaudanskas  tinklo administratorius  55-BRK  401925  Linas.Liaudanskas@lei.lt
 IT servisas    104-AK  401854  it@lei.lt
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius (MTEPIPS)  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 Rimantas Levinskas  MTEPIPS vadovas  208-AK  401804  Rimantas.Levinskas@lei.lt
 Mindaugas Milieška  MTEPIPS technologijų ir paslaugų perdavimo vadybininkas  109-LK  401895  Mindaugas.Milieska@lei.lt
 Aistė Stragienė  MTEPIPS rinkodaros paslaugų specialistė ir archyvarė  218-AK  401811  Aiste.Stragiene@lei.lt
 • Kita  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 .......... ...........  rūmų budintis  101-AK  401814  


Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Mantas Marčiukaitis  vadovas (v. m. d.)  208-LK  401847  Mantas.Marciukaitis@lei.lt
 Eugenija Farida Dzenajavičienė  m. d.  432-AK  401935  Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
 Regina Erlickytė-Marčiukaitienė  specialistė  212-LK  401850  r.erlickyte@gmail.com
 Vygandas Gaigalis  v. m. d.  120-AK  401855  Vygandas.Gaigalis@lei.lt
 Vladislovas Algirdas Katinas  vyriaus. m. d.  207/1-LK  401841  Vladislovas.Katinas@lei.lt
 Valentinas Klevas  vyriaus. m. d.  420-AK  401936  Valentinas.Klevas@lei.lt
 Audronė Klevienė  j. m. d.  411-AK  401982  Audrone.Kleviene@lei.lt
 Irena Korsakienė  j. m. d.  119-AK  401857  Irena.Korsakiene@lei.lt
 Vaclovas Kveselis  v. m. d.  437-AK  401931  Vaclovas.Kveselis@lei.lt
 Aurimas Lisauskas  m. d.  436-AK  401932  Aurimas.Lisauskas@lei.lt
 Sigitas Masaitis  j. m. d.  431-AK  401917  Sigitas.Masaitis@lei.lt
 Antanas Markevičius  v. m. d.  409-AK  401933  Antanas.Markevicius@lei.lt
 Lina Murauskaitė  m. d.  410-AK  401934  Lina.Murauskaite@lei.lt
 Eugenijus Perednis  v. m. d.  211-LK  401813  Eugenijus.Perednis@lei.lt
 Romualdas Škėma  v. m. d.  114-AK  401802  Romualdas.Skema@lei.lt
 Marijona Tamašauskienė  j. m. d.  207-LK  401842  Maryte.Tamasauskiene@lei.lt
 Jūratė Valaitienė  inžinierius  121-AK  401853  Jurate.Valaitiene@lei.lt


Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Eugenijus Ušpuras  vadovas (vyriaus. m. d.)  318-AK  401926  Eugenijus.Uspuras@lei.lt
 Robertas Alzbutas  v. m. d.  317-AK  401945  Robertas.Alzbutas@lei.lt
 Juozas Augutis  vyriaus. m. d.  315-AK  401973  Juozas.Augutis@lei.lt
 Egidijus Babilas  v. m. d.  105-AK  401914  Egidijus.Babilas@lei.lt
 Gintautas Dundulis  v. m. d.  434-AK  401918  Gintautas.Dundulis@lei.lt
 Stasys Gasiūnas  v. m. d.  17-BRK  401921  Stasys.Gasiunas@lei.lt
 Audrius Graževičius  dokt. + j.m.d.  255-AK  401922  Audrius.Grazevicius@lei.lt
 Tomas Iešmantas  m. d.  317-AK  401945  Tomas.Iesmantas@lei.lt
 Remigijus Janulionis  dokt. + j. m. d.  434-AK  401918  Remigijus.Janulionis@lei.lt
 Tomas Kačegavičius  j. m. d.  15-BRK  401928  Tomas.Kacegavicius@lei.lt
 Algirdas Kaliatka  vyriaus. m. d.  223-AK  401903  Algirdas.Kaliatka@lei.lt
 Tadas Kaliatka  v. m. d.  415-AK  401911  Tadas.Kaliatka@lei.lt
 Ričardas Krikštolaitis  v. m. d.  316-AK  401938  Ricardas.Krikstolaitis@lei.lt
 Linas Martišauskas  m. d.  316-AK  401938  Linas.Martisauskas@lei.lt
 Raimondas Pabarčius  v. m. d.  407-AK  401919  Raimondas.Pabarcius@lei.lt
 Mantas Povilaitis  v. m. d.  254-AK  401920  Mantas.Povilaitis@lei.lt
 Andrius Slavickas  j. m. d.  254-AK  401920  Andrius.Slavickas@lei.lt
 Gediminas Stankūnas  vyriaus. m.d.  249-AK  401800  Gediminas.Stankunas@lei.lt
 Inga Šarūnienė  v. m. d.  314-AK  401948  Inga.Saruniene@lei.lt
 Marijus Šeporaitis  v. m. d.  17-BRK  401921  Marijus.Seporaitis@lei.lt
 Marija Tamoševičiūtė  referentė  319-AK  401927  Marija.Tamoseviciute@lei.lt
 Andrius Tidikas  doktorantas + inž.  253-AK  401941  Andrius.Tidikas@lei.lt
 Aurimas Tonkūnas  v. m. d.  16-BRK  401856  Aurimas.Tonkunas@lei.lt
 Egidijus Urbonavičius  vyriaus. m. d.  105-AK  401914  Egidijus.Urbonavicius@lei.lt
 Mindaugas Vaišnoras  v. m. d.  414-AK  401954  Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
 Mindaugas Valinčius  v. m. d.  255-AK  401922  Mindaugas.Valincius@lei.lt
 Virginijus Vileiniškis  v. m. d.  15-BRK  401928  Virginijus.Vileiniskis@lei.lt


Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Povilas Poškas  vadovas (vyriaus. m. d.)  62-BRK  401891  Povilas.Poskas@lei.lt
 Gytis Bartkus  m. d.  78-BRK  401902  Gytis.Bartkus@lei.lt
 Gražvydas Būdvytis  inžinierius  65-BRK  401882  Grazvydas.Budvytis@lei.lt
 Tomas Dabašinskas  tekintojas  79-BRK  401985  
 Valantinas Dabašinskas  šaltkalvis  77-BRK  401884  
 Dalia Grigaliūnienė  v. m. d.  53-BRK  401992  Dalia.Grigaliuniene@lei.lt
 Jurgis Jankauskas  j. m. d.  78-BRK  401902  Jurgis.Jankauskas@lei.lt
 Darius Justinavičius  m. d.  64-BRK  401886  Darius.Justinavicius@lei.lt
 Raimondas Kilda  v. m. d.  53-BRK  401992  Raimondas.Kilda@lei.lt
 Vladislavas Kulkovas  doktorantas  65-BRK  401882  Vladislavas.Kulkovas@lei.lt
 Laura Morkūnienė  administratorė-referentė  63-BRK  401887  Laura.Morkuniene@lei.lt
 Ernestas Narkūnas  v. m. d.  54-BRK  401890  Ernestas.Narkunas@lei.lt
 Asta Narkūnienė  v. m. d.  64-BRK  401886  Asta.Narkuniene@lei.lt
 Gintautas Poškas  v. m. d.  61-BRK  401883  Gintautas.Poskas@lei.lt
 Robertas Poškas  vyriaus. m.d.  52-BRK  401893  Robertas.Poskas@lei.lt
 Kęstutis Račkaitis  Spec.  61-BRK  401883  Kestutis.Rackaitis@lei.lt
 Valdas Ragaišis  v. m. d.  58-BRK  401889  Valdas.Ragaisis@lei.lt
 Arūnas Sirvydas  v. m. d.  60-BRK  401888  Arunas.Sirvydas@lei.lt
 Sigita Subačiūtė  Projektų administratorė  63-BRK  401887  Sigita.Subaciute@lei.lt
 Audrius Šimonis  v. m. d.  78-BRK  401902  Audrius.Simonis@lei.lt
 Vytautas Šimonis  v. m. d.  60-BRK  401888  Vytautas.Simonis@lei.lt
 Artūras Šmaižys  vyriaus. m.d.  54-BRK  401890  Arturas.Smaizys@lei.lt
 Violeta Vaitkevičienė  m. d.  58-BRK  401889  Violeta.Vaitkeviciene@lei.lt
 Renoldas Zujus  j. m. d.  51-BRK  401892  Renoldas.Zujus@lei.lt


Degimo procesų laboratorija (13)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Nerijus Striūgas  vadovas (vyriaus. m. d.)  101-LK  401877  Nerijus.Striugas@lei.lt
 Algimantas Benevičius  inžinierius  104-LK  401881  Algimantas.Benevicius@lei.lt
 Algis Džiugys  vyriaus. m. d.  102-LK  401874  Algis.Dziugys@lei.lt
 Vidmantas Jauniškis  inžinierius  049-LK  401878  
 Edgaras Misiulis  j. m. d.  107-LK  401876  Edgaras.Misiulis@lei.lt
 Robertas Navakas  v. m. d.  103-LK  401872  Robertas.Navakas@lei.lt
 Vladimir Romašev  inžinierius  049-LK  401878  
 Rolandas Paulauskas  v. m. d.  105-LK  401830  Rolandas.Paulauskas@lei.lt
 Marius Sadeckas  dokt. + j. m. d.  107-LK  401876  Marius.Sadeckas@lei.lt
 Edita Sinkevičienė  inžinierė  104-LK  401881  Edita.Sinkeviciene@lei.lt
 Saulius Skačkauskas  inžinierius  104-LK  401881  Saulius.Skackauskas@lei.lt
 Gediminas Skarbalius  mech. inž  107-LK  401876  Gediminas.Skarbalius@lei.lt
 Raminta Skvorčinskienė  m. d.  104-LK  401881  Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt
 Lina Vorotinskienė  dokt. + j. m. d.  104-LK  401881  Lina.Vorotinskiene@lei.lt
 Kęstutis Zakarauskas  m. d.  105-LK  401830  Kestutis.Zakarauskas@lei.lt


Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Arvydas Galinis  vadovas (vyriaus. m. d.)  326-AK  401957  Arvydas.Galinis@lei.lt
 Irena Alėbaitė  j. m. d.  325-AK  401950  Irena.Alebaite@lei.lt
 Viktorija Bobinaitė  m. d.  310-AK  401956  Viktorija.Bobinaite@lei.lt
  Mindaugas Česnavičius  doktorantas      Mindaugas.Cesnavicius@lei.lt
 Ramūnas Gatautis  m. d.  307-AK  401949  Ramunas.Gatautis@lei.lt
 Inga Konstantinavičiūtė  v. m. d.  309-AK  401952  Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
 Vidas Lekavičius  v. m. d.  311-AK  401986  Vidas.Lekavicius@lei.lt
 Povilas Mačiulis  doktorantas  309-AK  401952  Povilas.Maciulis@lei.lt
 Vaclovas Miškinis  vyriaus. m. d.  308-AK  401959  Vaclovas.Miskinis@lei.lt
 Eimantas Neniškis  dokt. + j. m. d.  325-AK  401950  Eimantas.Neniskis@lei.lt
 Egidijus Norvaiša  m. d.  312-AK  401955  Egidijus.Norvaisa@lei.lt
 Aušra Pažėraitė  m. d.  306-AK  401953  Ausra.Pazeraite@lei.lt
 Dalia Štreimikienė  vyriaus. m. d.  419-AK  401958  Dalia.Streimikiene@lei.lt
 Vytis Varanavičius  doktorantas  433-AK  401960  Vytis.Varanavicius@lei.lt
 Andrius Zuoza  doktorantas      Andrius.Zuoza@lei.lt


Hidrologijos laboratorija (33)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Jūratė Kriaučiūnienė  vadovė (vyriaus. m. d.)  426-AK  401962  Jurate.Kriauciuniene@lei.lt
 Gintaras Adžgauskas  dokt. + j. m. d.  422-AK  401968  Gintaras.Adzgauskas@lei.lt
 Vytautas Akstinas  j. m. d.  421-AK  401967  Vytautas.Akstinas@lei.lt
 Brunonas Gailiušis  vyriaus. m. d.  427-AK  401961  Brunonas.Gailiusis@lei.lt
 Valdas Irbinskas  j. m. d.  429-AK  401970  Valdas.Irbinskas@lei.lt
 Darius Jakimavičius  v. m. d.  417-AK  401965  Darius.Jakimavicius@lei.lt
 Aldona Jurgelėnaitė  m. d.  416-AK  401964  Aldona.Jurgelenaite@lei.lt
 Diana Meilutytė-Lukauskienė  m. d.  418-AK  401981  Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt
 Diana Šarauskienė  v. m. d.  425-AK  401969  Diana.Sarauskiene@lei.lt
 Aldona Tomkevičienė  j. m. d.  413-AK  401963  Aldona.Tomkeviciene@lei.lt


Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Stasė-Irena Lukošiūtė  vadovė (v. m. d.)  137-LK  401908  Stase.Irena.Lukosiute@lei.lt
 Arūnas Baltušnikas  v. m. d.  136-LK  401906  Arunas.Baltusnikas@lei.lt
 Vilija Grigalevičienė  spec.  136-LK  401906  Vilija.Grigaleviciene@lei.lt
 Albertas Grybėnas  v. m. d.  136-LK  401906  Albertas.Grybenas@lei.lt
 Virginijus Kazlauskas  technikas  029-LK  401915  
 Rita Kriūkienė   m. d.  134-LK  401907  Rita.Kriukiene@lei.lt
 Rimantas Levinskas  v. m. d.  208-AK  401804  Rimantas.Levinskas@lei.lt
 Vidas Makarevičius  v. m. d.  135-LK  401907  Vidas.Makarevicius@lei.lt
  ................        
  Medžiagų bandymų sektorius        
 Jūratė Čėsnienė  sektoriaus vadovė (v.m.d.)  311-LK  401912  Jurate.Cesniene@lei.lt
 Regina Kalpokaitė Dičkuvienė  v. m. d.  316-LK  401984  Regina.Kalpokaite-Dickuviene@lei.lt
 Violeta Matulionienė  spec.  312-LK  401910  Violeta.Matulioniene@lei.lt
 Algis Makštys  kokybės kontrolės chemikas  315-LK  401910  algis.1206@gmail.com


Plazminių technologijų laboratorija (15)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Vitas Valinčius  vadovas (vyriaus. m. d.)  116-LK  401896  Vitas.Valincius@lei.lt
 Dovilė Gimžauskaitė  dokt. + j. m. d.  110-LK  401866  Dovile.Gimzauskaite@lei.lt
 Viktorija Grigaitienė  v. m. d.  113-LK  401898  Viktorija.Grigaitiene@lei.lt
 Žydrūnas Kavaliauskas  v. m. d.  109-LK  401895  Zydrunas.Kavaliauskas@lei.lt
 Romualdas Kėželis  v. m. d.  108-LK  401894  Romualdas.Kezelis@lei.lt
 Jūratė Kryžienė  referentė  115-LK  401899  Jurate.Kryziene@lei.lt
 Liutauras Marcinauskas  v.m.d.  109-LK  401895  Liutauras.Marcinauskas@lei.lt
 Mindaugas Milieška  v. m. d.  109-LK  401895  Mindaugas.Milieska@lei.lt
 Vilma Snapkauskienė  v. m. d.  113-LK  401898  Vilma.Snapkauskiene@lei.lt
 Airingas Šuopys  doktorantas  112-LK  401901  Airingas.Stuopys@lei.lt
 Andrius Tamošiūnas  v. m. d.  232-AK  401999  Andrius.Tamosiunas@lei.lt
 Rolandas Uscila  inžinierius  112-LK  401901  Rolandas.Uscila@lei.lt
 Mindaugas Aikas  j. m. d.  06-LK  401867  
 Stasys Aikas  frezuotojas  08-LK  401897  
 Bolesas Paseckas  tekintojas  08-LK  401897  


Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija (21)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Virginijus Radziukynas  vadovas (m. d.)  323-LK  401943  Virginijus.Radziukynas@lei.lt
 Paulius Cicėnas  doktorantas  321-AK  401942  Paulius.Cicenas@lei.lt
 Sigitas Kadiša  m. d.  324-AK  401939  Sigitas.Kadisa@lei.lt
 Vitoldas Kavaliauskas  j. m. d.  211-AK  401940  Vitoldas.Kavaliauskas@lei.lt
 Arturas Klementavičius  m. d.  322-AK  401937  Arturas.Klementavicius@lei.lt
 Algimantas Leonavičius  j. m. d.  324-AK  401939  Algimantas.Leonavicius@lei.lt
 Vladislav Liubčuk  inž.  321-AK  401942  Vladislav.Liubcuk@lei.lt
 Darius Naujokaitis  j. m. d.  321-AK  401942  Darius.Naujokaitis@lei.lt
 Neringa Radziukynienė  j. m. d.  313-AK  401944  Neringa.Radziukyniene@lei.lt
 Daiva Stanelytė  doktorantė      Daiva.Stanelyte@lei.lt
 Simonas Šantaras  doktorantas      Simonas.Santaras@lei.lt


Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Nerijus Pedišius  vadovas (v. m. d.)  204/1-LK  401863  Nerijus.Pedisius@lei.lt
 Agnė Bertašienė   j. m. d.  328/1-AK  401865  Agne.Bertasiene@lei.lt
 Andrius Bončkus  j. m. d.  202-LK  401861  Andrius.Bonckus@lei.lt
 Inga Briliūtė   j. m. d.  328-LK  401865  Inga.Briliute@lei.lt
 Deimantė Čepauskienė  dokt. + j. m. d.  87,88-BRK  401951  Deimante.Cepauskiene@lei.lt
 Aldevinas Damarodas  tekintojas  34-BRK  401868  
 Vytautas Gipas  inžinierius  214-LK  401859  Vytautas.Gipas@lei.lt
 Audrius Kaminskas  inžinierius  201-LK  401860  
 Kazimieras Kapočius  inžinierius  214-LK  401859  Kazimieras.Kapocius@lei.lt
 Rimas Karbauskas  inžinierius  201-LK  401860  Rimas.Karbauskas@lei.lt
 Justinas Kazokaitis  inžinierius  328/2-AK  401971  Justinas.Kazokaitis@lei.lt
 Mindaugas Kulokas  inžinierius  214-LK  401859  Mindaugas.Kulokas@lei.lt
 Konstantinas Kuprys  inžinierius  19-BRK  401869  
 Gražina Leonarda Kurševičienė  referentė  204-LK  401863  Grazina.Kurseviciene@lei.lt
 Egidijus Lemanas  j. m. d.  89-BRK  401825  Egidijus.Lemanas@lei.lt
 Vytautas Makūnas  šaltkalvis  34-BRK  401868  
 Eugenijus Maslauskas  j. m. d.  214-LK  401859  Eugenijus.Maslauskas@lei.lt
 Juozas Mieldažys  inžinierius  201-LK  401860  
 Mindaugas Mockevičius  j. m. d.  202-LK  401861  Mindaugas.Mockevicius@lei.lt
 Antanas Pedišius  vyriaus. m. d.  303/2-AK  401845  Antanas.Pedisius@lei.lt
 Vytautas Pedišius  inžinierius  19-BRK  401869  Vytautas.Pedisius@lei.lt
 Marius Praspaliauskas  j. m. d.  87-BRK  401951  Marius.Praspaliauskas@lei.lt
 Juozas Gediminas Ptakauskas  elektrikas  18-BRK  401868  
 Rimantas Samėnas  inžinierius  303-AK  401845  Rimantas.Samenas@lei.lt
 Arūnas Stankevičius  j. m. d.  203-AK  401862  Arunas.Stankevicius@lei.lt
 Justas Šereika  inžinierius  203-LK  401862  Justas.Sereika@lei.lt
 Jurij Tonkonogij  v. m. d.  203-LK  401862  Jurij.Tonkonogij@lei.lt
 Andrius Tonkonogovas   j. m. d.  203-LK  401862  Andrius.Tonkonogovas@lei.lt
 Arvydas Tumosa  inžinierius  119-LK  401880  
 Raimundas Urbaitis  technikas  34-BRK  401868  
 Mantas Valantinavičius  j. m. d.  205-LK  401864  Mantas.Valantinavicius@lei.lt
 Paulius Vilkinis  dokt. + j. m. d.  206-LK  401849  Paulius.Vilkinis@lei.lt
 Irena Vaškevičienė  j. m. d.  89-BRK  401825  Irena.Ramanauskaite@lei.lt
 Audronė Vitkauskienė  inžinierė  328/1-AK  401865  Audrone.Vitkauskiene@lei.lt
 Tomas Vonžodas  j. m. d.  205-LK  401864  Tomas.Vonzodas@lei.lt
 Vladas Zaleskas  dokt. + j. m. d.  206-LK  401849  Vladas.Zaleskas@lei.lt
 Gediminas Zygmantas  m. d.  202-LK  401861  Gediminas.Zygmantas@lei.lt
  ...    1 salė BRK  401858  


Ūkio padalinys (03)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Marijus Poška  Vadovas  227-AK  401979  Marijus.Poska@lei.lt
 Ona Taurosevičienė  vadovo pavaduotoja  231-AK  401988  Ona.Tauroseviciene@lei.lt
 Rimas Bieliauskas  elektrikas  125-AK  401977  Rimas.Bieliauskas@lei.lt
 Juozas Bobinas  vairuotojas  Garažas ED  401987  
 Algis Diktoras  santechnikas  004-LK  401975  
 Danguolė Jocienė  budėtoja  101-AK  401814  
 Rimas Kalkauskas  santechnikas  004-LK  401975  
 Kęstutis Kaminskas  stalius  110-ED  401821  
 Vitoldas Kavaliauskas  darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas  211-AK  401940  Vitoldas.Kavaliauskas@lei.lt
 Kęstutis Kielius  vairuotojas  Garažas ED  401987  
 Rimas Matulionis  vairuotojas  Garažas ED  401987  
 Kęstutis Paulauskas  elektrikas  002-LK  401974  
 Danguolė Venskauskienė  budėtoja  101-AK  401814  


Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. Paštas
 Darius Milčius  vadovas (vyriaus. m. d.)  304-LK  401909  Darius.Milcius@lei.lt
 Jūratė Klimaitienė  inžinierė  305-LK  401905  Jurate.Klimaitiene@lei.lt
 Martynas Lelis  vyriaus. m.d.  308-LK  401904  Martynas.Lelis@lei.lt
 Violeta Melinienė  inžinierė  303-LK  401991  
 Vilija Požėrienė  referentė  306-LK  401916  Vilija.Pozeriene@lei.lt
 Albinas Svirskis  laborantas  310-LK    
 Simona Tučkutė  v. m. d.  302-LK    Simona.Tuckute@lei.lt
 Marius Urbonavičius  m. d.  301-LK    Marius.Urbonavicius@lei.lt
 Šarūnas Varnagiris  m. d.  301-LK    Sarunas.Varnagiris@lei.lt