LEI bibliotekos katalogasInstituto publikacijos 

Duomenų bazės 

(Prenumeruojamos, testuojamos)


Lietuvos bibliotekos

Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Mokslų Akademijos biblioteka, Technikos biblioteka, KTU, VDU, VU, LIBIS.

Leidyklų adresai internete

Paieška

 Clarivate Analytics WoS žurnalų paieška,  Mokslo institutų bendrasis katalogasMetalib