29/12/2016 - LEI Plasma Processing laboratory celebrates 50 years since its establishment


On 29 December, 2016, LEI Plasma Processing laboratory celebrated its 50th jubilee.

Plazminių technologijų laboratorijos 50 metų įkūrimo paminėjimas