2017/03/02 - (ended) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2017/05/25-26 - (old) CYSENI 2017
2013/08/26-30 - ETSON JSP summer workshop 2013
2018-04-12 - (old) Diskusijų popietė „Žvilgsnis į ateitį: kaip keisis šilumos supirkimas Kaune 2018 - 2019 metų šildymo sezono metu“
2020/02/27 - (old) Paskutinė galimybė dalyvauti HORIZONTAS 2020: saugi, švari ir efektyviai naudojama energija kvietimuose
2015/12/03 - Seminaras „Lietuvos elektros energetikos dabartis ir perspektyvos“
2020/06/17 - Remigijaus Janulionio daktaro disertacijos „Hidridų ir terminio poveikio įtakos branduolinės energetikos objektų konstrukcinių elementų irimui skaitinis tyrimas“ gynimas.
2018/08/31 - Ilonos Ališauskaitės-Šeškienės daktaro disertacijos „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos technologijų namų ūkiuose palyginamasis vertinimas“ gynimas
2018/03/15 - (old) Giedriaus Gecevičiaus daktaro disertacijos „Vėjo elektrinių generuojamų galių prognozės tikslumą lemiančių veiksnių tyrimas“ gynimas
2018/03/19 - (old) Visuotinis darbuotojų susirinkimas
2020/03/10 - (old) Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis, kuriame pranešimus skaitys pretendentai eiti mokslo darbuotojų pareigas
2019/12/04 - (old) Lankysis Al-Farabi Kazachstano universiteto magistro studijų studentai
2019/12/12 - (old) Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis
2020/06/02 - Vebinaras: Post-COVID Green Deal Technology-Powered Recovery in Europe
2020/01/24 - (old) Pauliaus Vilkinio daktaro disertacijos „Skysčio srauto dinamikos ir struktūros tyrimas kanaluose su struktūrizuotais paviršiais“ gynimas
2017/01/31 - (old) H2020 projekto „EnergyKeeper“ įvadinis susitikimas
2019/11/26 - (old) Lietuvos energetikos instituto Konkursų ir atestacijos komisijos posėdis
2016/06/17 - Connecting Energy Challenges with Energy Research in the Baltic States
2016/09/28 - Inovacijų savaitė 2016: Pažintis su Lietuvos energetikos institutu
2017/04/06 - (old) Rolando Paulausko daktaro disertacijos „Pirolizės metu atsirandančių granuliuotos biomasės terminių deformacijų tyrimas“ gynimas
2017/05/30-31 - (old) 52nd ESReDA Seminar On Critical Infrastructures
2017/03/01 - (ended) Seminaras „Klimato kaitos įtaka vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir produktyvumui“
2017/06/02 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis (17.06.02)
2017/02/28 - (ended) Seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje“
2017/04/27 - (old) Informacinis renginys: „Klimato kaitos projektai: naujos finansavimo galimybės“
2017/04/14 - Diskusija „Transportas šiandien ir rytoj“ (17.04.14, LEI)
2017/03/27 - (old) Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame svarstoma j. m. d. Stasio Gasiūno daktaro disertacija „Tarpfazinės šlyties tyrimas besikondensuojančioje vandens – garo tėkmėje horizontaliame kanale“ (06T)
2017/03/29 - (old) Kraujo donorystės diena LEI
2017/04/06 - (old) Susitikimas su Portlando universiteto (JAV) profesoriumi dr. Eugenijumi Urnežiumi
2017/04/20 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2017/04/28 - (old) Seminaras pranešimams eiti mokslo darbuotojo pareigas
2017/04/28 - (old) Projekto VENBIS informacinis baigiamasis renginys
2018/09/24-26 - (old) CRITIS 2018 – 13th International Conference on Critical Information Infrastructures Security
2020/05/28 - Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2017/07/17 - (old) Mažų ir vidutinių reaktorių perspektyva branduolinės energetikos plėtroje
2018/06/19 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2018/01/26 - (old) Šarūno Varnagirio daktaro disertacijos gynimas
2017/09/04 - (old) Pirmųjų metų doktorantų susirinkimas
2018/05/23-25 - (old) 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018)
2017/11/23 - (old) Seminaras „Moksliniai žurnalai“
2017/12/28 - (old) LEI senųjų metų palydėtuvės
2018/10/31 - Seminaras
2018/09/24-26 - test post
2018/08/30 - Hidrologijos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Vytauto Akstino daktaro disertacija
2018/08/31 - Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame svarstoma doktoranto Mariaus Praspaliausko daktaro disertacija
2018/08/31 - Degimo procesų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstomos doktorantų Edgaro Misiulio ir Andriaus Saliamono daktaro disertacijos
2018/09/04 - Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto Andriaus Tidiko daktaro disertacija
2019/10/03 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2019/11/28 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2020/02/06 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2020/05/21-22 - CYSENI 2020 – tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija energetikos klausimais
2018/06/21 - (old) LEI JMS visuotinis susirinkimas
2019/01/25 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2018/09/19 - Seminaras „Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti“
2018/11/22 - LEI JMS seminaras „Moksliniai projektai“
2019/05/23-24 - (old) 16th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2019)
2019/01/17 - Projekto "Nemuno baseino upių nuotėkio kaita ir jos neapibrėžtumai, naudojant V Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitos klimato scenarijus" galutinės ataskaitos gynimas
2019/01/18 - Projekto "Geriausio įverčio metodologijos išplėtimas šilumos ir neutronų pernašos procesų tyrimam" galutinės ataskaitos gynimas
2019/01/17 - Projekto "Srautų kamerose ir kanaluose dinamikos tyrimai siekiant efektyviai valdyti jų maišymąsi, homogeniškumą ir kietųjų dalelių atskyrimą" galutinės ataskaitos gynimas
2019/01/18 - Projekto "RBMK-1500 reaktoriaus ir jo sistemų išmontavimo proceso parametrų bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose vykstančių procesų, tyrimas" galutinės ataskaitos gynimas
2019/01/26 - (old) IFtorina‘19
2019/04/18 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2019/04/16 - (old) SEMINARAS „Centralizuoto šilumos tiekimo efektyvumo didinimas ir poveikio klimato kaitai mažinimas diegiant pažangius sprendinius“
2019/05/08 - Vytauto Akstino daktaro disertacijos „Lietuvos upių potvynių ir jų rizikos vertinimas klimato kaitos sąlygomis“ gynimas
2019/05/07 - Mariaus Praspaliausko „Nuotekų dumblo pirolizės proceso produktų ir susidariusios kietosios frakcijos įtakos pluoštinės kanapės biomasės prieaugiui tyrimas“ disertacijos gynimas
2019/06/18 - (old) Edgaro Misiulio daktaro disertacijos gynimas
2019/09/04 - 2019 m. priimtų doktorantų susirinkimas
2019/04/29 - (old) Instituto mokslininkų seminaras, mokslo pareigoms eiti
2019/05/09 - Visuotinis darbuotojų susirinkimas
2019/05/24 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis
2019/08/26 - Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto AUDRIAUS GRAŽEVIČIAUS daktaro disertacija
2019/08/27 - Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto PAULIAUS VILKINIO daktaro disertacija
2019/08/29 - Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktoranto REMIGIJAUS JANULIONIO daktaro disertacija
2019/08/30 - Plazminių technologijų laboratorijos išplėstinis posėdis, kuriame bus svarstoma doktorantės DOVILĖS GIMŽAUSKAITĖS daktaro disertacija
2019/09/03 - Andriaus Tidiko daktaro disertacijos gynimas
2019/08/29 - Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis