2019/11/28 - (old) Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis


Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis 2019 m.
lapkričio 28 d. 14.00 val. LEI posėdžių salė, 202 kab.

Darbotvarkė:

1. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas;
2. 2020 m. instituto finansinės veiklos nuostatų aptarimas (D. Meilutytė-Lukauskienė);
3. Instituto patikslintos valdymo schemos aptarimas / tvirtinimas (S. Rimkevičius). Direktoriaus pavaduotojų veiklos pristatymas (R. Urbonas, A. Tamošiūnas, R. Bakas);
4. Mokslinės veiklos ir struktūros komisijos funkcijų ir veiklos aptarimas (R. Poškas);
5. Publikacijų skatinimo 2019 m. aptarimas, aprašo tikslinimas, svarstymas ir tvirtinimas (R. Urbonas);
6. Kiti klausimai.