2020/05/28 - Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis


Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis (nuotolinis)
įvyks 2020 m.gegužės 28 d. 13.00 val.

Darbotvarkė:

      1.      2020-02-06 ir elektroninio posėdžio protokolų tvirtinimas (pranešimo trukmė 5 min).
      2.      Instituto direktoriaus parengtos 2019 m. instituto veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
               Direkcijos įsipareigojimų 2020 m. svarstymas (S. Rimkevičius) (pranešimo trukmė 30 min).
      3.      LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus (MTEPIPS)
               veiklos pristatymas ir aptarimas (R. Levinskas) (pranešimo trukmė 20 min).
      4.      Instituto patikslintos valdymo schemos aptarimas ir tvirtinimas (R. Poškas) (pranešimo trukmė 10 min).
      5.      Instituto Mokslo Tarybos komisijų darbo planų tvirtinimas:
            5.1. Mokslinės veiklos ir struktūros komisija (R. Poškas) (pranešimo trukmė 5 min).
            5.2. Akademinės etikos komisija (R. Skvorčinskienė) (pranešimo trukmė 5 min).
            5.3. Doktorantūros komisija (E. Urbonavičius) (pranešimo trukmė 5 min).
            5.4. Konkursų ir atestacijos komisija (R. Pabarčius) (pranešimo trukmė 5 min).
            5.5. Finansinės veiklos komisija (D. Meilutytė-Lukauskienė) (pranešimo trukmė 5 min).
      6.      Kiti klausimai.