2016/04/19 - (old) Leidinio „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2014–2015 m.“ pristatymas
2017/04/27-28 - (old) 10th International Conference “Environmental Engineering”
2015/11/27 - (old) H2020 projekto „BRILLIANT“ susitikimas (Vilnius)
2020/01/31 - (old) Jungtinių mokslininkų grupių projektų konferencija
2020/02/04 - (old) „Clarivate Analytics“ duomenų bazių „Web of Science“ ir „InCites“ pristatymas-seminaras
2020/02/20 - (old) Konferencija „Energetika 2020“
2020/03/17 - (old) 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija
2016/03/18 - (old) Manto Landausko daktaro disertacijos „H-rangų taikymai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimuose“ gynimas
2016/06/2-3 - (old) Energy ReForum 2016 Transitions in Energy Markets (Vilnius)
2015/12/02 - (old) Seminaras „Branduolinės energetikos vaidmuo šalies vystymesi“ (Vilnius)
2015/10/29 - (old) „Biokuras Lietuvos energetikoje: kur plėtros ribos“ seminaras – diskusija
2016/06/15 - (old) Vieša mokslo bendruomenės diskusija apie Nacionalinės energetikos strategijos gaires
2016/03/15-17 - (old) Intensyvūs branduolinės inžinerijos kursai KTU – registracija nuo 2015-11-11
2019/10/29 - (old) Focus on Open Science
2017/01/26-27 - (old) Konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS 2017“ (Kaunas)
2015/12/08 - (old) LMA ir KAM seminaras „Kibernetinis saugumas“
2016/02/25 - (old) LMA seminaras-diskusija „Rusijos energetikos dabartis ir perspektyvos“
2016/01/29 - (old) Seminaras „Best Practice Policies to Finance Renewable Energy“ (Vilnius)
2016/10/18 - (old) „ES 7-oji bendroji programa – darna ir įsipareigojimai“ – LMA apskritojo stalo diskusija
2016/10/25 ir 27 - (old) Paskaitos ypatingos svarbos infrastruktūrų saugos tema
2016/10/27 - (old) Seminaras-diskusija „Naujienos iš 23-iojo Pasaulio Energetikos Kongreso“
2019/12/13 - (old) Seminaras „Vadovavimas doktorantui: vaidmenys ir interesų konfliktas“ (anglų k.)
2016/07/4-5 - (old) „KICkoff Lithuania“ – renginys energetikos srities startuoliams
2016/05/18-20 - (old) BALTTECHNIKA 2016
2020/02/05 - (old) Baltijos mokslinių tyrimų programos informacinis ir partnerių paieškos reginys
2017/01/18 - (old) „Copernicus“ informacinis mokomasis seminaras
2017/10/20 - (old) Europos energetikos sąjungos galimybės ir iššūkiai – atsinaujinantys energijos ištekliai Lietuvoje
2017/12/04 - (old) Konferencija „Energijos vartojimo efektyvumas ir inovacijos šilumos ūkyje. Lietuvos ir Europos patirtis“
2017/05/10-11 - (old) Lietuvos ir Norvegijos energetiškai efektyvių technologijų verslo kontaktų mugė
2017/01/26 - (old) Seminaras-diskusija LIETUVA KELYJE Į EUROPOS ENERGETIKOS SĄJUNGĄ (Vilnius)
2017/02/07 - (old) Informacinis renginys: Mokslo-verslo bendradarbiavimas pagal ES investicijų priemonę „Inovaciniai čekiai“ (Kaunas)
2017/02/07 - (old) Vieša diskusija apie mokslo ir studijų institucijų būklę (Vilnius)
2017/02/07 - (old) konferencija „ENERGETINIO EFEKTYVUMO SPRENDIMAI - kelias verslo konkurencingumui“ (Vilnius, Litexpo)
2017/04/07 - (old) Konferencija „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“ (Vilnius)
2017/03/30 - (old) Seminaras-diskusija „Kombinuota šilumos ir elektros gamyba Vilniuje ir Kaune“
2017/04/26 - (old) 6th Traditional and Renewable Energy Forum
2017/06/29 - (old) Seminaras-diskusija „Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2015–2016“
2017/05/10-12 - (old) Paroda BALTTECHNIKA 2017 (Vilnius)
2017/05/26 - (old) LEI Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos j. m. d. Gintauto Poško daktaro disertacijos gynimas
2017/08/28 - (old) Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studijos pristatymas
- (old) Individualios konsultacijos LMT remiamos veiklos krypties „Bendri Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektai 2017 m.“ kvietimo salygoms pristatyti
2017/08/01 - (old) Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ seminaras pareiškėjams
2017/08/31 - (old) Lietuvos energetikos strategijos projekto pristatymas ir aptarimas
2017/11/07 - (old) Energetinio efektyvumo konferencija „TIEK, KIEK REIKIA PRAMONEI 2017“
2017/11/07 - (old) Informacinis renginys „Marie Sklodowska-Curie RISE veiklos“-2017-11-07
2017/12/04 - (old) MITA Energetikos ir ICT Informacinė diena
2017/12/01 - (old) MITA Kosmoso diena 2017
2019/11/22-29 - (old) Aplinkos ministerija skelbia Klimato savaitę ir kviečia į jos renginius
2018/02/1-2 - (old) Konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS 2018“
2018/10/23 - (old) Stasio Gasiūno daktaro disertacijos „Tarpfazinės šlyties tyrimas besikondensuojančioje vandens ir garo tėkmėje horizontaliame kanale“ gynimas
2018/04/17 - (old) Lietuvos energetikų dienos (LED) konferencija
2018/09/19-20 - (old) SMART ENERGY hakatonas
2018/05/24 - (old) Susitikimas su branduolių sintezės mokslinių tyrimų konsorciumo „EUROfusion“ vadovu prof. dr. Tony Donné
2019/01/24 - (old) Konferencija „Europos horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027 m.”
2018/09/26-28 - (old) Big Data School
2019/01/23-24 - (old) WIND Mission Lithuania
2019/01/31 - (old) Konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS-2019“
2019/01/22 - (old) Verslo ir mokslo partnerystė ir tarptautinės galimybės (19-01-22, Kaunas)
2019/04/03 - (old) Seminaras „Inovatyvi kompleksinė šilumos ir elektros energijos ir transporto degalų gamybos technologija – perspektyva ateities energetikoje“
2019/06/04 - (old) Seminaras „Europos energetikos transformacijos regioniniai aspektai“
2019/05/23 - (old) Nacionalinė COST informacinė diena
2019/05/23 - (old) 8th Traditional and Renewable Energy Forum (Vilnius)
2019/06/06-07 - (old) Išmaniosios energetikos hakatonas
2019/07/09 - (old) Seminaras „Žemės energijos panaudojimas. ES finansuojamos MTEPI priemonės energetikos plėtrai: pasiekimai ir galimybės“
2019/12/04 - (old) RTO Lithuania konferencija „Naujas žingsnis taikomųjų tyrimų ir koreliuotų veiksmų link“
2019/10/22 - (old) Mokslo centrų ir institutų veiklos iššūkiai bei perspektyvos reformų kontekste
2019/10/12-15 - (old) Jubiliejinis renginys Vilniuje minint Lenkijos elektrikų draugijos 100-metį