2016/04/19 - (old) Leidinio „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2014–2015 m.“ pristatymas
2017/04/27-28 - (old) 10th International Conference “Environmental Engineering”
2015/11/27 - H2020 projekto „BRILLIANT“ susitikimas (Vilnius)
2016/03/18 - Manto Landausko daktaro disertacijos „H-rangų taikymai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimuose“ gynimas
2016/06/2-3 - (old) Energy ReForum 2016 Transitions in Energy Markets (Vilnius)
2015/12/02 - Seminaras „Branduolinės energetikos vaidmuo šalies vystymesi“ (Vilnius)
2015/10/29 - „Biokuras Lietuvos energetikoje: kur plėtros ribos“ seminaras – diskusija
2016/06/15 - (old) Vieša mokslo bendruomenės diskusija apie Nacionalinės energetikos strategijos gaires
2016/03/15-17 - Intensyvūs branduolinės inžinerijos kursai KTU – registracija nuo 2015-11-11
2017/01/26-27 - (old) Konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS 2017“ (Kaunas)
2015/12/08 - LMA ir KAM seminaras „Kibernetinis saugumas“
2016/02/25 - LMA seminaras-diskusija „Rusijos energetikos dabartis ir perspektyvos“
2016/01/29 - Seminaras „Best Practice Policies to Finance Renewable Energy“ (Vilnius)
2016/10/18 - (old) „ES 7-oji bendroji programa – darna ir įsipareigojimai“ – LMA apskritojo stalo diskusija
2016/10/25 ir 27 - (old) Paskaitos ypatingos svarbos infrastruktūrų saugos tema
2016/10/27 - (old) Seminaras-diskusija „Naujienos iš 23-iojo Pasaulio Energetikos Kongreso“
2016/07/4-5 - (old) „KICkoff Lithuania“ – renginys energetikos srities startuoliams
2016/05/18-20 - (old) BALTTECHNIKA 2016
2017/01/18 - (old) „Copernicus“ informacinis mokomasis seminaras
2017/10/20 - (old) Europos energetikos sąjungos galimybės ir iššūkiai – atsinaujinantys energijos ištekliai Lietuvoje
2017/12/04 - (old) Konferencija „Energijos vartojimo efektyvumas ir inovacijos šilumos ūkyje. Lietuvos ir Europos patirtis“
2017/05/10-11 - (old) Lietuvos ir Norvegijos energetiškai efektyvių technologijų verslo kontaktų mugė
2017/01/26 - (old) Seminaras-diskusija LIETUVA KELYJE Į EUROPOS ENERGETIKOS SĄJUNGĄ (Vilnius)
2017/02/07 - (old) Informacinis renginys: Mokslo-verslo bendradarbiavimas pagal ES investicijų priemonę „Inovaciniai čekiai“ (Kaunas)
2017/02/07 - (old) Vieša diskusija apie mokslo ir studijų institucijų būklę (Vilnius)
2017/02/07 - (old) konferencija „ENERGETINIO EFEKTYVUMO SPRENDIMAI - kelias verslo konkurencingumui“ (Vilnius, Litexpo)
2017/04/07 - (old) Konferencija „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“ (Vilnius)
2017/03/30 - (old) Seminaras-diskusija „Kombinuota šilumos ir elektros gamyba Vilniuje ir Kaune“
2017/04/26 - (old) 6th Traditional and Renewable Energy Forum
2017/06/29 - (old) Seminaras-diskusija „Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2015–2016“
2017/05/10-12 - (old) Paroda BALTTECHNIKA 2017 (Vilnius)
2017/05/26 - (old) LEI Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos j. m. d. Gintauto Poško daktaro disertacijos gynimas
2017/08/28 - (old) Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studijos pristatymas
- (old) Individualios konsultacijos LMT remiamos veiklos krypties „Bendri Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektai 2017 m.“ kvietimo salygoms pristatyti
2017/08/01 - (old) Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ seminaras pareiškėjams
2017/08/31 - (old) Lietuvos energetikos strategijos projekto pristatymas ir aptarimas
2017/11/07 - (old) Energetinio efektyvumo konferencija „TIEK, KIEK REIKIA PRAMONEI 2017“
2017/11/07 - (old) Informacinis renginys „Marie Sklodowska-Curie RISE veiklos“-2017-11-07
2017/12/04 - (old) MITA Energetikos ir ICT Informacinė diena
2017/12/01 - (old) MITA Kosmoso diena 2017
2018/02/1-2 - (old) Konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS 2018“
2018/10/23 - Stasio Gasiūno daktaro disertacijos „Tarpfazinės šlyties tyrimas besikondensuojančioje vandens ir garo tėkmėje horizontaliame kanale“ gynimas
2018/04/17 - (old) Lietuvos energetikų dienos (LED) konferencija
2018/09/19-20 - (old) SMART ENERGY hakatonas
2018/05/24 - (old) Susitikimas su branduolių sintezės mokslinių tyrimų konsorciumo „EUROfusion“ vadovu prof. dr. Tony Donné
2018/09/26-28 - (old) Big Data School