Technologinės platformos, kurių veikloje dalyvauja Lietuvos energetikos institutas:
 
Eil. Nr.
Technologinės platformos pavadinimas
Administruojantysis partneris
Kontaktinis asmuo institute
1
Vandenilio ir kuro elementų (H2/FC) technologijų platforma
Vandenilio energetikos asociacija
 D. Milčius
2
Technologijų platforma „Ateities gamyba“
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“
 R. Levinskas
3
Nacionalinė šilumos energetikos technologinė platforma
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
 V. Kveselis
4
Nacionalinės biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologinė platforma
Lietuvos biokuro ir gamintojų asociacija LITBIOMA
  N. Pedišius
5
Lietuvos nacionalinė Biodegalų technologinė platforma
Biodegalų asociacija
 J. Savickas

6

Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP)    E. Ušpuras

7

Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform (IGD-TP)    P. Poškas