Eil. Nr.
Projekto pavadinimas
Koordinatorius
Atstovas LEI
Statusas
(Pradžia-pabaiga)
1.
Nordic Center of Excellence for Hydrogen Storage Materials
Islandijos universitetas, Islandija
D. Milčius
Baigtas
2007-2010
2. Climate and Energy Systems; Risks, Potential and Adaptation (CES) Nacionalinė energetikos agentūra, Islandija J. Kriaučiūnienė Baigtas
2007-2010