2006/03/02 - Prof. J. Burneikio 75 metų atminimo minėjimas
2006/11/10 - Iškilmingas Lietuvos energetikos instituto 50-ties metų veiklos sukakties minėjimas
2006/11/10 - Sutarties pasirašymas su V. Lykovo instituto (Baltarusija) direktoriumi
2006/12/01 - Lietuvos MA nar. koresp., prof. Mykolui Lasinskui - 90
2006/11/10 - Mokslo ir studijų fondo direktoriaus dr. S. Renčio apsilankymas LEI
2006/11/15 - Euratom / LEI asociacijos įžanginis posėdis termobranduolinės sintezės energetikos srityje
2006/10/06 - Svečių iš Minsko V. Lykovo instituto viešnagė LEI
2006/10/02 - Seminaras termobranduolinės sintezės tematika
2006/07/14 - Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Italijos aviacijos tyrimo centro ir Lietuvos energetikos instituto
2006/06/16 - Jungtinių tyrimų centro info diena
2006/05/30 - LEI direktorius prof. E. Ušpuras išrinktas Lietuvos MA nariu-korespondentu
2006/05/12 - LEI apdovanotas nominacija "Geriausio mokslinio sprendimo, sukurto Kaune, diegimas versle parodoje “Kaunas 2006”"
2006/03/07 - 2005 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai
2006/12/06 - Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Kauno regione plėtros metmenys. Kauno miesto savivaldybė
2006/12/19 - Sveikiname V. Radziukyną sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2006/12/19 - Sveikiname A. Tonkūną sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją
2006/12/28 - 50-jų LEI jubiliejinių metų palydėtuvės
2006/02/08 - Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) narių susitikimas