2007/02/15 - Institutui išduoti ISO 9001 ir ISO 14000 sertifikatai

Viešoji įstaiga LST Sert 2007 m. vasario 15 d. Lietuvos energetikos institutui išdavė instituto atitikimo LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14000:2005 reikalavimams sertifikatus.